2014-06-23 08:20Pressmeddelande

SEK Handbok 446, Elanläggningar – Säkerhet vid arbete i ny utgåva

null

SEK Handbok 446, Elanläggningar – Säkerhet vid arbete i ny utgåva

Nya utgåva 2 av SEK Handbok 446, Elanläggningar – Säkerhet vid arbete, består av standarden SS-EN 50110-1, utgåva 3:2013, Skötsel av elektriska anläggningar – Del 1: Allmänna fordringar, med förtydligande kommentarer i syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige. Sist i handboken finns också Elsäkerhetsverkets skötselföreskrifter.

Bokens format är behändiga A5.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström