2024-01-09 09:16Pressmeddelande

SEK Tekniklitteratur – en ny publikationsform

Ny publikationsform från SEK Svensk Elstandard, SEK Tekniklitteratur

Nu i januari lanseras SEK Svensk Elstandards första SEK Tekniklitteratur – en helt ny publikationsform från SEK. Den 25 januari släpps den allra första, SEK Tekniklitteratur – 1 Kontroll av elinstallationer.  

Vad är SEK Tekniklitteratur?  

SEK Tekniklitteratur är en helt ny publikationsform som SEK Svensk Elstandard tar fram tillsammans med externa författare för att ge dig praktisk information och guidning inom ett eller flera områden. Det kan exempelvis avse djupdykningar som går igenom saker som inte täcks av standarder eller utbildande litteratur som breddar din kompetens, guidar dig och hänvisar till relevanta standarder.  

SEK Tekniklitteratur 1 Kontroll av elinstallationer – först av sitt slag 

SEK Tekniklitteratur 1 – Kontroll av elinstallationer är författad av Örjan Borgström och ger dig praktisk information om hur du bör utföra kontroller av elinstallationer. Litteraturen består av en djupdykning av del 6 Kontroll i svensk standard SS 436 40 00, SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna utgåva 4, 2023.  

Kontroller av elinstallationer är viktiga för att garantera att elanläggningar är och förblir säkra för brukarna. Ett sätt att göra detta är att följa punkterna i Elinstallationsreglernas del 6. För att förenkla kontrollen förklarar vi i SEK Tekniklitteratur 1 alla momenten med hjälp av illustrationer, tabeller och expertkunskap från författaren. Med korrekt utfärdade kontroller av elinstallationer förebyggs risker och skapar ett förtroende hos elföretagens kunder.

På SEKs hemsida hittar du mer information om den nya publikationsformen samt skillnader mellan SEKs alla, nu tre till antalet, publikationsformer.  

Mer information om SEK Tekniklitteratur hittar du här  

Skillnaderna mellan SEKs publikationsformer hittar du härOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard