2017-06-22 07:53Pressmeddelande

Sista sommaren för SS-EN 50272-3

null

Den gamla truckladdningsstandarden SS-EN 50272-3 upphör att gälla den 14 augusti.

Standarden SS-EN 50272-3 för laddning av eldrivna truckar, städmaskiner och liknande gäller inte från och med 14 augusti 2017. Då gäller istället SS-EN 62485-3 som kom 2015. Under en övergångsperiod har båda standarderna gällt parallellt, men det är alltså snart slut med det. Trots skillnaden i beteckning är de båda standarderna mycket lika. Det som framförallt skiljer dem åt, är att beräkningen av det minsta ventilationsluftflödet sker på ett annat och mer rättvisande sätt i den nyare standarden, som också innehåller fordringar beträffande golvmaterial och utrustning för batteribyte.

Motsvarande standard för stationära batterier, SS-EN 50272-2 från 2001, gäller fortfarande. Kompletterande standarder för installationer med litiumbatterier är under arbete i en del 5 för stationära och en del 6 för truckar med mera. Arbetet sker i kommittén för batteristandarder
TC 21 inom IEC, den internationella standardiseringsorganisationen inom el och elektronik. Svenska företag och myndigheter deltar genom den svenska kommitté, SEK TK 21, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

Se preview här på SS-EN 62485-3, Laddningsbara batterier och batterianläggningar – Säkerhet – Del 3: Traktionsbatterier.

Prenumerera här på det månatliga nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard för att få information om fastställd och upphävd svensk standard inom el och elektronik.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson