2017-01-17 10:59Pressmeddelande

Solel – Standard för provning av hur solpaneler klarar ojämn snöbelastning ute på remiss

null

Standarderna skrivs i internationellt samarbete. Snöbelastning ute på remiss.

Solceller och solpaneler, och komponenter som ingår i dem, deras egenskaper och hur man provar dem mekaniskt och elektriskt för att mäta prestanda och kontrollera säkerheten, sådant kan man läsa om i standarder. Internationella standarder som också blir svenska standarder genom SEK Svensk Elstandard. Genom SEK är svenska företag, organisationer, myndigheter och högskolor med i arbetet med att skriva nya standarder och att revidera och uppdatera gamla.

Bland dokument som är aktuella finns nu ett förslag till en internationell och europeisk standard för provning av hur solpaneler klarar ojämn snöbelastning. Förslaget är ute på remiss till den 28 februari. Det kan beställas här där det har beteckningen 82/1195/CDV. Du kan också läsa och kommentera direkt på nätet, till höger på den länkade sidan finns en länk som öppnar den funktionen.

Genom att standarderna skrivs i internationellt samarbete, kan specialister från olika länder dra nytta av varandras erfarenheter, t ex kan vi i Sverige dra nytta av kunskap från länder med mer sol och större erfarenhet av solenergi. Svenskt deltagande sker genom den svenska gruppen SEK TK 82, som är spegelkommitté för den internationella IEC TC 82, Solar photovoltaic energy systems. Läs mer här om hur du kan vara med.

På programmet finns också bland annat en del apparater runt omkring, t ex solföljande anordningar och växelriktare för anslutningen till elnätet. Läs mer här.

En standard för byggnadsintegrerade solceller kom förra året, läs mer om den här. Hur man bygger upp små lokala elnät för landsbygden, med el från förnybara eller blandade källor, är ämnet för en speciell serie publikationer från IEC TC 82. Den heter IEC 62557 och har blivit mycket uppskattad, inte minst i Afrika, se t ex här.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson