2019-11-13 16:22Pressmeddelande

Standard ger hjälp vid riskbedömning

null

Om man studerat riktlinjerna för riskhantering i standarden SS-ISO 31000 kan man behöva vägledning till nästa steg: hur gör man då för att man identifiera och bedöma de olika risker som kan finnas? Det finns en standard för det också.

I standarden SS-EN IEC 31010 beskrivs hur man planerar och väljer metod, hur man leder en riskbedömning och hur man går vidare och tillämpar resultatet. Den tar alltså över där ISO-standarden slutar och den som läst ISO 31000 känner igen uppbyggnaden.

Dessutom innehåller den nya utgåvan SS-EN IEC 31010 ett par bilagor där den listar och beskriver – eller recenserar – 41 olika metoder för identifiering och analys av olika slags risker. Det ger ett bra underlag för att välja metod för den som ska gå vidare och genomföra en riskbedömning, och sedan implementera resultatet. Se här med hjälp av funktionen SEK Preview vad SS-EN 31010, Riskhantering – Metoder för riskbedömning, innehåller och omfattar och hur den ansluter till ISO 31000.

SS-EN IEC 31010 är framtagen i den andra internationella standardiseringsorganisationen, IEC, tillsammans med den grupp inom ISO som skrivit ISO 31000. Den första utgåvan från 1995 hade beteckningen IEC 300-3-9 och förekommer fortfarande i hänvisningar. Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk