2014-01-27 12:23Pressmeddelande

Standardiseringen och samhällets intressenter

null

En särskild hjälp för att få konsument-, miljö- och arbetstagarorganisationer att intressera sig mer för att delta i arbetet med standarder har lanserats av de båda europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC.

- Vi tar till exempel fram standarder för säkerhet och funktion hos hushållsapparater och hemelektronik och för medicinteknisk utrustning, säger Jeanette Johem, informationsansvarig på SEK Svensk Elstandard, den svenska organisation som är med i CENELEC. Ett deltagande från konsumentsidan vore bara att glädjas åt, konsumentrepresentanter har mycket kunskap att bidra med i standardiseringsarbetet.

- Representanter från ideella organisationer deltar också utan kostnad i våra tekniska kommittéer, fortsätter Jeanette, men har ändå tillgång till alla färdiga standarder från den kommitté de är med i. Se också CENELECs hemsida för mer information.

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard