2015-09-18 13:56Pressmeddelande

Standardiseringens betydelse för energisektorn i fokus

null

Standardiseringens betydelse för företag inom energisektorn i fokus när Energiforsk bjuder in till kostnadsfritt seminarium.

Energiforsk hälsar välkommen till en dag med rubriken ”Sverige som föregångare inom standardisering” den 4 november 2015 i Stockholm. Bland andra talar Lars Nordström från KTH, aktiv i SEKs tekniska arbete, om standardisering för interoperabilitet, Diego Klappenbach, UMS, om asset management och Magnus Johansson från Lunds universitet om ekonomi och standardisering.

Se hela programmet här, där du också kan anmäla dig.

Senaste anmälningsdag är den 5 oktober, anmäl dig här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard