2018-04-18 08:40Pressmeddelande

Starkare Sverige

null

Swedac har överlämnat rapporten ”Starkare Sverige med öppna system” till regeringen om hur svensk export kan främjas genom standardisering och ackreditering. SEK har bidragit med underlag.

I rapporten slås fast att ”Företag som engagerat sig i standardisering ser stora fördelar med det". Också CB-systemet inom IEC nämns, som exempel på ett internationellt system för bedömning av överensstämmelse med standarder: ”Genom CB-Systemet får Sverige tillgång till övriga länders marknader utan att kompletterande provningar eller certifieringar behöver genomföras.”

Rapporten föreslår bland annat att standardiseringsorganisationerna i samarbete med Swedac och Patent- och registreringsverket (PRV) bör ges ett statligt uppdrag att skapa en helpdesk, dit forskare och innovatörer kan vända sig. Det rekommenderas också att myndigheternas deltagande mer aktivt i standardiseringsarbeten som följer av uppdrag från EU-Kommissionen. Läs mer och ladda hem rapporten här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh