2016-06-10 10:26Pressmeddelande

Svensk representant i CENELECs styrelse

null

Anders Richert, Teknisk direktör på Elsäkerhetsverket och ledamot i SEK Elektrotekniska rådet och SEK TK 8, Elenergiförsörjningssystem, har efter nominering valts in som svensk representant i CENELECs styrelse 2017-2018. SEK gratulerar till det hedervärda uppdraget!


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard