2016-03-24 11:58Pressmeddelande

Ta del av det senaste inom den elektrotekniska standardiseringen - Nytt nummer av SEK Aktuellt finns nu för nedladdning

null

I nya numret av SEK Aktuellt får du en uppdatering om vad som händer inom standardiseringen på det elektrotekniska området.

Nya möjligheter för standardiseringen är temat för ledaren i det här numret där du bland annat kan läsa om IECs generalsekreterare, Frans Vreeswijk, som besökte SEK för att diskutera innehållet i den nya Masterplanen. 

Vidare kan du läsa om Smart industri och den nyindustrialiseringsstrategi som har lanserats av regeringen som ska stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft för att möta den globala marknadens framtida krav och utmaningar. 

Standarder för underhåll lyfts fram i en artikel och den nylanserade SEK Handbok 451, RoHS - Miljö, presenteras också. Du kan också uppdatera dig med det senaste aktiviteterna från olika tekniska kommittéer som driver standardiseringen inom det elektrotekniska området och mycket mer.

Glad Påsk och Trevlig läsning!

Nya numret av SEK Aktuellt finns för nedladdning från SEK Svensk Elstandards hemsida, elstandard.se.

Vill du prenumerera på tidningen i pappersformat? Kontakta SEK, sek@elstandard.se.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard