2017-08-18 07:46Pressmeddelande

Tekniskt omsorgsstöd

null

Förslag till internationellt projekt för ökad säkerhet i uppkopplade hem

Det uppkopplade hemmet får inte bli sådant, att det inför nya risker för dem som bor där. Det är särskilt viktigt i system som är till för att stödja svaga eller funktionshindrade eller boende som på annat sätt behöver assistans. Om man bara bygger på med nya funktioner och produkter från olika leverantörer kan det uppstå risker man inte förutsett.

Ett förslag till ett arbete med en internationell standard för hur man upptäcker och minskar sådana risker är nu ute på omröstning inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Förslaget, som kommer från Japan, är tänkt att beskriva en bedömning av den godtagbara risken i förhållande till bostaden och till den personliga situationen eller vårdbehovet och att därefter identifiera och bedöma de risker som är aktuella. Bakgrunden ska vara bostadens livscykel och den uppkopplade elektriska och elektroniska utrustningen i hemmet.

Förslaget ”Conneced home environment – Functional safety” är lämnat till systemkommittén för ”Active Assisted Living” inom IEC och är med beteckningen SyCAAL/76/NP ute för omröstning till den 8 september 2017. Det kan, beställas här från SEK Svensk Elstandard, som är den svenska organisation som är medlem i IEC. Genom samarbetet i den euroepiska standardiseringsorganisationen CENELEC antas de flesta standarderna från IEC också som europeisk standard, som fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Förslaget bygger på studier inom AIST i Japan, the National institute of Advanced Industrial Science and Technology och den föreslagna standarden är tänkt att bygga på standarderna i serien IEC 61508 om funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system, i Sverige SS-EN 61508. Liknande tillämpningar av IEC 61508 finns inom andra områden, t ex inom processindustrin (IEC 61511, SS-EN 61511).

Systemkommittén för ”Active Assisted Living” inom IEC har fem arbetsgrupper: User focus, Architecture and interoperability, Quality and conformity assessment, Regulatory affairs och AAL in the connected home environment. Läs mer om den (på engelska) här. Svenska företag, myndigheter och organisationer är välkomna att delta i arbetet genom den svenska kommittén för tekniskt omsorgsstöd, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna. Läs mer om SEK här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson