2017-09-25 13:55Pressmeddelande

Tryckt elektronik

null

Så mäts resistansen i ledande bläck – förslag på remiss från den internationella kommittén.

Sensorer i plåster, aktiva etiketter, lysande tejp och annat blir möjligt genom utvecklingen av olika tekniker för tryckt elektronik. Ny teknik och nya material kräver nya metoder för att mäta och beskriva egenskaper, gärna samma metoder i hela världen. Alltså internationell standard.

Inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik, finns en teknisk kommitté som arbetar med just detta: IEC TC 119, Printed electronics. I år har det kommit inte mindre än sex internationella standarder därifrån, som olika delar i serien IEC 62899.

Ett nu högaktuellt projekt beskriver en metod för att mäta resistansen hos ledande bläck, baserad på användning av virvelströmmar. Denna metod föreslås ersätta den vanliga metoden med kontaktspetsar som ligger an mot ytan, och som lämpar sig dåligt för så tunna skikt som det är fråga om i tryckt elektronik. Förslaget, som har beteckningen 119/174/CDV kan fram till den 2 oktober 2017 beställas från SEK Svensk Elstandard här. Där finns också en länk som gör det möjligt att kommentera förslaget direkt på nätet.

Svenska företag, högskolor och andra kan delta i arbetet i IEC TC 119 genom att vara med i den tekniska kommittén TK 119 inom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisation som är medlem i IEC. Läs mer om deltagande här.

Läs mer om IEC TC 119 här. Där kan man se kommitténs struktur, arbetsprogram med mera och ladda hem den ”Strategic Business Plan” där kommittén beskriver sin uppgift och sina planer. Ordförande i IEC TC 119 ger också en utblick här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson