2022-04-12 08:24Pressmeddelande

Välja och utforma åskskydd

Mycket åska var det förra sommaren. Dags att lära sig mer om åskskydd?

Villa eller skola, lagerbyggnad eller museum? Hur stor är risken för blixtnedslag och hur omfattande kan skadorna och förlusterna bli? Det avgör hur mycket åskskydd som kan behövas och hur man utformar åsksyddet.

Åskskyddet ska minska risken för att blixtnedslag gör att personer och djur kan få ström genom kroppen, det ska skydda byggnaden och skydda elektrisk och elektronisk utrustning, bland annat mot verkningarna av nedslag i närheten.

Beställare, konsulter, elinstallatörer och besiktningsingenjörer kan lära mer om detta på en åskskyddskurs hos SEK Svensk Elstandard. Kursen ger verktygen för att bedöma skyddsbehovet och välja rätt skyddsåtgärd.

Kursen utgår från åskskyddsstandarden SS-EN 62305 som har tagits fram i internationellt samarbete (IEC 62305) och antagits som europeisk standard. Flera andra standarder hänvisar till metoderna och åtgärderna enligt SS-EN 62305 – och den enklare Åskskyddshandboken SEK Handbok 452 – till exempel elinstallationsreglerna SS 436 40 00 (SEK Handbok 444) och standaren SS-EN 50173-1 för fastighetsnät för informationsöverföring (SEK Handbok 459).

Läs mer om åskskyddskursen här. SEK Svensk Elstandard är sedan 1907 den svenska medlemmen i IEC och har av regeringen utsetts att vara svensk standardiseringsorganisation inom el och elektronik.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström