2023-01-17 16:01Pressmeddelande

Välkomnande av Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Sweden's Presidency of the EU

Europeiska standarder är essentiella för att möjliggöra handel, innovation och den gröna och digitala omställningen inom EUs inre marknad. CEN och CENELEC, tillsammans med SEK Svensk Elstandard och Svenska institutet för standarder (SIS) välkomnar Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd och ser fram emot att arbeta tillsammans för ett grönare, säkrare och friare Europa.

Ordförandeskapet tas över efter Tjeckiens tid som ordförande, med en mandatperiod som påbörjades den 1 januari och kommer fortlöpa till juni 2023. Under mandatperioden kommer Sveriges ordförandeskap vägleda viktigt arbete för rådet genom de olika utmaningar som Europa står inför, gällande försvar, energi, den gröna omställningen och ekonomisk motståndskraft.

Två av de officiellt erkända europeiska standardiseringsorganisationerna, CEN och CENELEC, tillsammans med de svenska medlemmarna SEK Svensk Elstandard och Svenska institutet för standarder (SIS), är angelägna om att påvisa värdet av europeiska standarder för att uppnå prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet.

1. Säkerhet - enighet  

Sveriges ordförandeskap kommer att fortsätta prioritera ekonomiskt och militärt stöd för Ukraina. Ordförandeskapet kommer också förbereda åtgärder för återbyggnaden av Ukraine och dess process av att bli mer integrerat med EU. CEN och CENELEC välkomnar starkt detta åtagande och vidhåller sitt stöd för Ukrainas integration i EU. Standarder spelar en nyckelroll i att öka ekonomisk integration med Europa och är stolta över det nyligen genomförda välkomnandet av Ukrainas standardiseringsorganisation, DSTU, som affiliate-medlem. Affiliate-medlem kommer möjliggöra DTSU och Ukraina att bli tätare sammanlänkade med inre marknaden och europeiska standardiseringssystemet.

2. Konkurrenskraft

CEN och CENELEC välkomnar Sveriges ordförandeskaps prioritering av konkurrenskraft. De delar tanken att stärka EUs inre marknad och Europas ekonomiska konkurrenskraft är en nyckel till ett starkt Europa, både regionalt och globalt. CEN och CENELEC kommer att fortsätta att stödja inre marknaden genom implementeringen av Strategy 2030, vilket lägger grunderna för fortsatt utveckling av standardiseringsarbetet. CEN och CENELEC ser även fram emot att fira 30-årsjubilieumet för EUs inre marknad under Sveriges ordförandeskap.

 

Digitalisering är särskilt instrumental för att försäkra ett konkurrens- och motståndskraftigt EU, som Sveriges ordförandeskap även poängterar. Därför kommer CEN och CENELEC fortlöpande att stärka den digitala omställningen genom standardiseringsarbete i viktiga digitala områden som AI, cybersäkerhet och kvantteknik.

3. Grön omställning och energiomställning

För att lösa klimatkrisen krävs en global grön omställning, och Europa har möjlighet att ta en ledande roll. I den utmaningen delar CEN och CENELEC det åtagande som Sveriges ordförandeskap har framfört om en grön omställning och implementering av paketet Fit for 55. CEN och CENELEC är stolta tecknare av Londondeklaration som är en överenskommelse om att producera klimatvänliga standarder. Det är också reflekterat i deras projekt som mappar standarder till de globala målen som de stöttar.

 

Kriget i Ukraina och den resulterande volatilitet i energipriser har påvisat vikten av att ställa om till renare och mer energieffektiva energikällor. CEN och CENELEC delar den angelägenhet som Sveriges ordförandeskap uttrycker om att bemöta utmaningar med energiomställningen och understödet av innovativa energilösningar. Deras åtagande till den gröna energiomställningen kan påvisas av deras tekniska arbetet i områden som eko-design, miljömanagement och vätgas.

4. Demokratiska värden och rättstatsprincipen

Ett starkt och motståndskraftigt Europa behöver starka och motståndskraftiga värderingar. Funktionen av den inre marknaden och effektiviteten av europeisk handel kräver demokrati, rättsstatsprincipen och fundamentala rättigheter. CEN och CENELEC välkomnar Sveriges ordförandeskaps åtagande att upprätthålla den nyckelroll som dessa värderingar och principer spelar.

 

Thomas Korssell, vd för SEK Svensk Elstandard, kommenterade: “SEK shares the sentiment that standards play a vital role in achieving positive change in relation to the priorities of the Swedish Presidency. The challenges ahead are solvable through joint solutions, based on collaborative efforts, enabled by European Standards”.

Elena Santiago Cid, Director General av CEN och CENELEC, kommenterade: “The European Standardization System, based on a voluntary and inclusive approach, has shown its strength to address the many challenges Europe has to face. Now, on the occasion of the 30th Anniversary of the Single Market, the CEN and CENELEC community is willing to continue engaging with the Swedish Presidency of the EU Council to help making Europe safer, greener and freer, on the basis of a renewed strategic partnership with the European institutions".

Annika Andreasen, vd för SIS, kommenterade: “The Swedish presidency of the EU represents a unique opportunity to increase knowledge about the standardization system and to engage with decision-makers, EU institutions and stakeholders. Standards strongly contribute to the green and digital transition and to increased resilience and competitiveness, including reaching the climate goals and implementing the circular economy agenda. I look forward to the coming six months and to celebrating 30 years of the Single Market.”

 

CONTACT:


For SEK Svensk Elstandard

Sofie Bergh

Marketing & Communication Manager

T : +468-444 14 17

Email :  sofie.bergh@elstandard.se


For CEN and CENELEC

Giovanni Collot

Project Manager Policy & Partnerships

T: +32 474 98 21 17
Email:
gcollot@cencenelec.eu


For SIS

Kristin Eckard Johannsen

Manager for policy, international relations and public affairs

Email: kristin.eckardt.johannsen@sis.seOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
SEK Svensk Elstandard