2022-02-21 15:33SEK Notiser

Elektrifieringsstrategin

För att nå klimatmålen är en ökad elektrifiering av olika sektorer och funktioner i samhället helt avgörande. Det konstaterar regeringen i den nationella strategi för elektrifiering som nyligen presenterats.

Elektrifieringsstrategin bygger på ett antal delområden i en mix av teknik, organisation och ekonomi: planering och samarbete, säkrad tillförsel och effektiv användning av effekt och energi, ny infrastruktur samt genomförande och förankring. Läs mer här.

De tekniktunga punkterna förutsätter en medveten och konsekvent användning av existerande standarder och av utveckling av nya, och i strategin betonas att det är strategiskt för Sverige att delta inom områden som har betydelse för utvecklingen. Elvägar och laddinfrastruktur nämns särskilt, men även områden som energieffektivisering, ökad flexibilitet och energilagring förutsätter att standarder finns och kommer till användning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
SEK Svensk Elstandard