2022-06-21 07:42Nyheter

Återtillverkade hushållsapaprater

Hur vet man om en renoverad eller återtillverkad hushållsapparat är lika säker som en ny? Nytt standardprojekt ska ge svaret.

Förslaget handlar om säkerheten efter reparation, renovering och återtillverkning av en apparat som redan placerats på marknaden och om den efterföljande säkerhetsprovningen. Det ska också ta upp uppgradering av produkter och återanvändning av begagnade komponenter.

De produkter som omfattas är hushållsapparater och liknande, alltså sådant som brödrostar och tvättmaskiner och lite mer speciella produkter, till exempel för restauranger och storkök. Säkerhetskraven på sådana produkter finns i standarder – i serien IEC 60335 – som tas fram i den tekniska kommitté inom den internationella standardiseringen som har beteckningen IEC TC 61, och det är också där som arbetet med den nya publikationen startar. Standarderna i IEC 60335-serien antas också som europeisk standard och kan användas av tillverkare för att visa att deras produkter är så säkra som krävs i EU. 

Kontroll och provning

Representanter från forskning, industri, myndigheter och organisationsliv i Sverige deltar genom SEK TK 61 hos SEK Svensk Elstandard, den organisation som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC. SEK är också den svenska standardiseringsorganisationen inom de områden där IEC är den globala, alltså inom el, elektronik, IT och anslutande teknikområden.

Projektförslaget har nyligen röstats igenom och ska drivas i en arbetsgrupp med en sammankallande från Kina. I arbetet ska gruppen beakta de grunder som måste gälla för att de produkter som renoverats osv fortfarande uppfyller de säkerhetskrav som läggs fast i produktstandarderna. Det är väl orsaken till att en så stor del av förslaget upptas av olika kontroller och provningar, till exempel av provning av isolationsresistans.

Cirkulär ekonomi

Liknande standarder finns idag på andra områden, som standarden IEC 60034-23 för reparation av elmotorer och SS-EN 62353 för provning efter reparation av medicinteknisk utrustning. En näraliggande standard är SS-EN 45554 om hur man bedömer om man kan reparera eller uppgradera energirelaterade produkter – alltså inte bara hushållsapparater – eller att helt eller delvis återanvända dem. En annan är SS-EN 45553 som ger en metod för bedömning av möjligheten till återtillverkning.

De här standarderna passar väl in den ambition att främja ökad livslängd, återanvändbarhet och reparerbarhet som deklareras i strategin för omställning till en cirkulär ekonomi som den svenska regeringen släppte i juli 2020. Läs här om standarder för ökad cirkularitet och miljömedveten konstruktion.

Några andra nya projekt inom IEC TC 61 handlar om säkerheten hos hushållsrobotar och hos utrustning för isblästring. För mer information om deltagande och om hur du kan engagera dig och din organisation, kontakta SEK Svensk Elstandard. Den som inte är med i arbetet med att ta skriva och uppdatera standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, SEK e‑Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard