2021-12-09 12:57Nyheter

Eldrivna fartyg kräver reviderade standarder

null

Hett just nu är möjligheten att ansluta till landström när man ligger vid kaj, eftersom de nödvändiga standarderna nu (nästan) finns på plats. Tillsammans med de senaste årens snabba utveckling av laddningsbara batterier öppnar detta också för en övergång till el- eller hybriddrift, åtminstone för fartyg på kortare rutter. Standarder lägger inte bara ribban för säkerhet och funktion De ger även en plattform för framgångsrika forsknings- och innovationsprojekt och för nya produkter och tjänster.

Landström

Flera delar av den internationella standarden IEC 60092 om elinstallationer i fartyg är därför under omarbetning. En bit på väg – men fortfarande möjliga att påverka – är revisionerna av delarna 305 om batterier, 401 om elinstallationen, 501 om elmotorer för framdrivning och 504 om instrumentering och styr- och reglerutrustning. Detsamma gäller EMC-standarden IEC 60533 som också är under översyn. Längre komna är delarna 303 om transformatorer, 304 om strömriktare och 306 om ljusarmaturer, där vi bör kunna se de nya utgåvorna under nästa år. Elinstallationer i små fartyg behandlas i IEC 60092-507 (SS-EN 60092-507, se preview här).

Standarderna för anslutning till landström omfattar både installationen ombord och anordningarna i hamn. De båda internationella standarderna IEC/IEEE 80005-1, High voltage shore connection (HVSC) systems – General requirements och IEC/IEEE 80005-2, High and low voltage shore connection systems – Data communication for monitoring and control, kompletteras för lågspänning av den provisoriska IEC PAS 80005‑3. Den kommer snart att ersättas av en IEC/IEEE 80005-3. Se preview på de inledande avsnitten av del 1, del 2 och nuvarande del 3.

Batterilager

Det är genom SEK Svensk Elstandard som svensk forskning och industri och svenska verk och myndigheter kan delta i arbetet med internationella standarder inom IEC. I det här fallet i IEC TC 18 och i motsvarande SEK TK 18, Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter. Andra projekt i IEC TC 18 handlar bland annat om likströmsinstallationer i fartyg och om elinstallationer i mobila och fasta offshore-enheter. SEK är sedan 1907 svensk medlem i IEC och är svensk standardiseringsorganisation inom de områden där IEC arbetar.

I hamnen kan det vara aktuellt att kombinera med batterilager. Även på det området utvecklas nya standarder, läs mer här. Den som inte engagerar sig i arbetet med att ta skriva och uppdatera standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek aktuellt och lätt tillgängligt på nätet, SEK e‑Standard.

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström