2018-08-31 10:57Nyheter

Elektrifiering av transportsektorn

null

Internationell standardisering bäddar för en ökad elektrifiering av transportsektorn, det framgår av en översiktlig artikel i IEC e-tech.

En ökad elektrifiering av transportsektorn ställer krav på fler standarder – för komponenter, gränssnitt, system och metoder. IEC, den internationella standardiseringsorganisationen på det elektriska området, sammanfattar aktiviteterna i en artikel i det senaste numret av IEC e-tech här.

Och då står det i artikeln ändå inte så mycket om järnväg och annan spårtrafik. SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC och som fastställer och ger ut svensk standard inom motsvarande områden, meddelar att det största enskilda området, räknat i antalet nya och reviderade standarder, under 2017 var just elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon. Bland annat kom det ut en standard för energilagringssystem för likströmsmatade banor och en ny utgåva av standarden för specifikation och demonstration av tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet (RAMS).Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström