2016-02-05 10:46Nyheter

​EMC för elektronik i stationer

null

Immunitetsfordringar för elektronik i högspänningsanläggningar finns nu i en särskild standard.

Den elektromagnetiska miljön är ofta svår i närheten av transformatorer och kopplingsapparater för högspänning och mellanspänning. Den vanliga standarden SS-EN 61000-6-2 som lägger ribban för immunitet i industrimiljö räcker därför inte till. Den utrustning som påverkas kan vara av olika slag, för mätning, styrning, distansskydd osv och att ta hand om detta i olika produktstandarder för EMC skulle bli komplicerat.

Istället hanteras detta i en ny immunitetsstandard för elektronikutrustning för kraftstationer, transformatorstationer och liknande miljöer, SS-EN 61000-6-5. Den innehåller utökade och delvis skärpta fordringar på tålighet mot olika slags störningar, graderade efter var den känsliga utrustningen placeras i anläggningen. Standarden ger dessutom en mer precis beskrivning av vilka avvikelser från normalt beteende som man kan godta, när utrustningen utsätts för en störning.

Liksom de flesta andra EMC-standarder, är SS-EN 61000-6-5 en internationell standard från IEC (IEC 61000-5-6) som antagits som europeisk standard och som fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

En angränsande standard, som hänvisar till denna, är SS-EN 61850-3 med allmänna fordringar på utrustning och system för automation i stationer och nät, läs mer här.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk