2021-12-20 16:01Nyheter

Europeisk standardisering påverkas inte av brexit

 

Den brittiska standardiseringsorganisationen BSI fortsätter att vara medlem i de båda europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC.

Brexit satte de båda europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC i en knepig situation, eftersom stadgarna egentligen inte tillät den brittiska medlemmen, BSI, att vara kvar, något som alla medlemmar ville, inklusive BSI. Efter en tid med provisorisk förlängning har CEN och CENELEC nu beslutat att BSI fortsätter att vara medlem i de båda organisationerna.

Därmed kan brittisk forskning, industri och förvaltning fortsätta att delta i arbetet i CEN och CENELEC och de europeiska standarderna kommer även i fortsättningen att fastställas som brittisk standard.

– Beslutet värnar principerna för ett europeiskt standardiseringssystem som bygger på nationell fastställelse av europeiska standarder och upphävande av motstridiga nationella standarder, säger Elena Santiago Cid, generaldirektör för CEN och CENELEC.

I de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC deltar nationella standardiseringsorganisationer i 34 europeiska länder. Alltså inte bara i de 27 EU-länderna, utan även Norge, Schweiz, Kroatien och ytterligare några länder, som antingen är med i Efta eller som formellt sett har en intention att så småningom gå med i EU. I och med Brexit blev Storbritannien därför ett specialfall, vilket påverkade relationen mellan BSI och de båda CEN och CENELEC. Under en tid då medlemskapet förlängts till det kommande årsskiftet har man nu löst de formella problemen och alltså bekräftat att BSI fortsatt är medlem av CEN och CENELEC från och med den första januari 2022.

- Att tillsammans med våra 33 kamrater i CEN och CENELEC fortsätta att arbeta på europeisk och internationell nivå stöder våra gemensamma intressen. Där ingår att öka den globala handeln, hantera hotande klimatförändring och ta vara på de möjligheter som nya teknikområden erbjuder, säger Scott Steedman som är chef för BSI.

Läs mer här om det unika europeiska samarbetet kring standarder. I Sverige är SEK Svensk Elstandard medlem i CENELEC och SIS i CEN. ETSI, den tredje europeiska standardiseringsorganisationen där ITS är svensk nationell medlem, berörs inte. Standardisering är en öppen process och företag, myndigheter, högskolor och organisationer är välkomna att delta i arbetet med att utveckla standarder.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard