2023-03-02 10:13Nyheter

Förslag ska underlätta hantering av objekt i system

kvinna och man diskuterar hantering av objekt i tillverkningsprocessen i en processindustri.

Förslag till en särskild standard är på gång för strukturering av system och information om system inom industrin. Standarden är avsedd att användas för identifiering och lokalisering av objekt i anläggningen, för deras märkning och deras beteckning i tekniska dokument.

Hur man generellt strukturerar tekniska system och hur man bygger upp referensbeteckningarna för dem beskrivs i en internationell standard. Med system menas alla slags sammansatta produkter, utrustningar och anläggningar – oberoende av vad det handlar om för teknikområden. Standarden är IEC 81346-1, där den nya utgåvan nu finns på svenska i SS-EN IEC 81346-1. Se preview på de inledande avsnitten här. De tillhörande koderna för olika klasser finns i SS-EN IEC 81346-2.

Den allmänna standarden öppnar för att kompletteras med särskilda beskrivningar, anpassade till områden där det kan behövas särskilda tillägg eller preciseringar. Ett sådant område kan vara system i industrin, alltså system för bearbetning, transport och lagring av slutprodukter samt för olika hjälpsystem för att stödja tillverkningsprocessen.

Industrisystem

Ett förslag till att ta fram en sådan kompletterande standard har lagts i den internationella standardiseringsorganisationen IEC, där också den grundläggande standarden tagits fram. Förslaget har beteckningen 3/1601/NP. Standardförslaget ska ge vägledning för identifiering och lokalisering av objekt i anläggningen, för deras märkning och deras beteckning i tekniska dokument. Projektförslaget kan beställas från SEK Svensk Elstandard fram till 2023-04-13, som är sista dag för röstning. Om projektet startas, ska det få beteckningen IEC 81346-14 och drivas i den tekniska kommittén IEC TC 3 Documentation, graphical symbols and representations of technical information.

Sedan tidigare finns ett par andra sådana specialdelar i 81346-serien. De är SS-ISO 81346-10 om kraftverksanläggningar och SS-ISO 81346-12 om bygg- och installationssystem. De är framtagna inom ISO och har även de blivit svensk standard, men till skillnad från delarna 1 och 2 har de inte antagits som europeisk standard, med beteckningen EN.

Svenskt sekretariat

Om projektet startar är svensk industri och forskning välkomma att delta och bidra till arbetet genom motsvarande SEK TK 3 Dokumentation och grafiska symboler inom SEK Svensk Elstandard, som är svensk medlem i IEC sedan 1907 och en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna (SEK Svensk Elstandard, SIS och ITS).

Arbetet i IEC TC 3, som har svenskt sekretariat, är grundläggande för dokumentation, informationshantering och interoperabilitet i tekniska system av olika slag. Några arbeten som i övrigt pågår där är en revision av IEC 61360-1 som standardiserar dataelement och dataelementtyper och av IEC/IEEE 82709-1 för framställning av information och anvisningar för hantering och användning av produkter.

Thomas Borglin
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
SEK Svensk Elstandard