2023-01-10 14:00Nyheter

Gasell + standarder = sant

Two people shaking hands for increased interoperability, use of standards and innovation.

Gasellföretaget TCG har tagit på sig en ledande roll i arbetet med internationella standarder för hantering av teknisk information.

För att kvala in som gasellföretag krävs att omsättningen ska ha växt varje år de senaste tre åren och fördubblats på fyra år. Dessutom ska bland annat finanserna vara sunda och tillväxten ska ha skett organiskt, alltså inte genom förvärv eller fusioner. Konsultbolaget TCG är ett gasellföretag, men de utmärker sig också på ett annat sätt.

Mikael Törnkvist är strategisk rådgivare på TCG. Han är dessutom sekreterare i den viktiga internationella standardiseringskommittén IEC TC 3 för dokumentation, grafiska symboler och representation av teknisk information. Sedan 1910 (!) har den en vital funktion inom den internationella standardiseringen. Resultat från kommittén utgör även en bas för standarder inom IECs systerorganisationen ISO.

- Att TCG blivit gasell har betytt mycket, säger Mikael. Framför allt för att vi satte upp det som ett mål för några år sedan och har haft det som något kul att se fram mot. Det är roligare att relatera till, än att bara prata om ekonomiska mätetal.

Naturligt engagemang

TCG hjälper verksamheter att få god kvalitet i sin tekniska anläggningsinformation. 

- TCG har i sin värdegrund och DNA att utveckla och driva på utveckling inom vårt område, säger Mikael, och det görs utifrån standarder.

- På så sätt är det naturligt för oss att engagera oss. Vad det ger är dels en möjlighet att påverka, men framför allt ett stort nätverk som tillsammans skapar en outtömlig källa med kompetens som ger oss kunskap och utmanar oss att ligga i framkant.

En tung standard från IEC TC 3 är IEC 81346-1 för struktureringsprinciper och referensbeteckningar, där den nya utgåvan snart kommer på svenska. Nu revideras bland annat standarder för klassificering och beteckning av information samt den allt viktigare standarden för dataelementtyper. Den används i flera projekt kring datautbyte i industrin, för att stödja interoperabilitet och digitala tvillingar, till exempel i det stora internationellt projektet AAS, Asset Administration Shell.

Men, Mikael, vad betyder engagemanget i IEC TC 3 för din egen del?

- Det är så mycket. Dels är det utmanande och lärande på så många plan kopplat direkt till arbetet, dels är det en fantastisk erfarenhet att jobba internationellt och komma i kontakt med andra länders utmaningar och kulturer.

Bidrar med kunskap

Kollegor med samma intresseområde möts inom standardiseringen, för att i konsensus nå gemensamma lösningar. Att delta i projekt inom IEC är öppet för svenska företag, organisationer, myndigheter och lärosäten genom SEK Svensk Elstandard. Att delta i standardiseringen genom SEK Svensk Elstandard ökar också förtroendet hos kunder och leverantörer med budskapet: vi har varit med och skrivit standarden, vi kan det här. I den svenska spegelkommittén SEK TK 3 möts representanter från olika branscher inom svensk industri, och fler deltagare är välkomna. Man kan delta för att driva förändring och bidra med kunskap och erfarenhet, eller för att lära sig och hålla koll på vad som är på väg.

SEK och IEC verkar inom flera aktuella områden. Förutom inom IEC TC 3 och SEK TK 3 finns även projekt inom exempelvis IoT, välfärdsteknik, smarta elnät och processautomation. För mer information om deltagande och om hur du kan engagera dig och din organisation, kontakta SEK Svensk Elstandard. Den som inte är med i arbetet med att ta skriva och uppdatera standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lättillgängligt på nätet, SEK e‑Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
SEK Svensk Elstandard