2023-12-05 13:49Nyheter

Gammal Ex-standard upphör snart att gälla

SEK Handbok 426

Den gamla standarden för klassning av områden med explosiv gasatmosfär, SS-EN 60079-10-1, utgåva 2 från 2016, upphör att gälla från och med den 22 januari 2024. Därefter gäller bara den nya utgåvan, SS-EN IEC 60079-10-1, utgåva 3 från 2021.

Under ett par år har de båda utgåvorna gällt parallellt, men snart upphör alltså den äldre att gälla. Den nya utgåvan ingår i den sjätte utgåvan (släppt 2023) av SEK Handbok 426, Klassning av explosionsfarliga områden – Områden med explosiv gasatmosfär.

Liksom tidigare utgåvor av SEK Handbok 426 innehåller den nya utgåvan standarden både på engelska och svenska. Standarden är både svensk, europeisk och internationell standard och kompletteras som tidigare i handboken av flera svenska tillämpningsexempel. Se preview på SEK handbok 426 här.

Den nya utgåvan är föranledd av att standarden reviderats. Bland nyheterna märks att den nu också omfattar kommersiella och industriella tillämpningar med gasformigt bränsle. Flera av standardens bilagor har uppdaterats, däribland Bilaga G om brandfarliga dimmor. I samband med nyutgåvan har också handbokens övriga innehåll gåtts igenom och reviderats.

Standarden är framtagen i internationellt samarbete i standardiseringsorganisationen IEC med aktivt deltagande av svenska experter. De svenska delarna i handboken är utarbetade av den tekniska kommittén SEK-SIS TK 1, där flera svenska företag och organisationer är med. Inom SEK sker deltagandet via SEK TK 31 och i SIS via SIS/TK 001. 

En annan Ex-handbok från kommittén är SEK Handbok 433 om statisk elektricitet i explosionsfarliga områden, se preview på den här.

Har din verksamhet behov av tillgång till de standarder som ni omfattas av och handböcker som vägleder? Vårt abonnemang SEK e-Standard samlar allt på ett och samma ställe, samtidigt som det drar ner på kostnaderna. Läs mer om det här

Verksamheten inom IEC och SEK spänner över ett brett område med en stor mängd standarder och vägledning. Som exempel kan nämnas åskskydd, tillförlitlighetsfrågor och industriell processtyrning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard