2021-11-30 11:27Nyheter

Grundstandard för interoperabilitet revideras

null

Nu revideras den internationella och europeiska standarden som lägger en grund för automatiskt datautbyte för interoperabilitet i industrin.

Principerna för hur man beskriver egenskaper och attribut i maskinläsbar form ges i den internationella standarden IEC 61360-1, som också definierar en informationsstruktur. Första utgåvan kom 1995 och nu börjar arbetet med utgåva fem, och med en helt ny, kompletterande del.

Domänöverskridande standard

Lan Yamashita på Toshiba corporate R&D i Japan är ordförande i den tekniska kommittén IEC SC 3D, Classes, Properties and Identification of products. Hon säger:

- Fler och fler industrier och standardiseringsorgan inser betydelsen av serien IEC 61360, eftersom man med IEC 61360 kan bygga maskin-interoperabla standarder som IEC CDD för att stödja den digitala transformationen. - Därför, fortsätter hon, startar vi ett nytt projekt, IEC 61360-7, för domänöverskridande produktdata och produktegenskaper, för att svara mot ökande marknadsbehov för att stödja gränsöverskridande maskinläsbar kommunikation för e-handel, konstruktion och datautväxling genom hela livscykeln.

IEC SC 3D är en underkommitté inom IEC TC 3, Documentation, graphical symbols and representations of technical information, där Mikael Törnkvist från TCG i Stockholm är sekreterare. Svenska företag deltar genom den tekniska kommittén SEK TK 3 Dokumentation och grafiska symboler inom SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

Nu startar även en revision av den grundläggande IEC 61360-1 med definitioner, principer och metoder.

- Några förändringar som förväntas i den femte utgåvan är en förbättrad beskrivning av hur man använder dataelementtyper, säger Lan Yamashita. Vi måste också föra in några koncept som saknas och förbättra avsnittet om relationer.

Grund för smart industri

IEC 61360-1 är antagen som europeisk standard för principer och metoder för dataelementtyper med tillhörande klassificeringsschema och är fastställd som svensk standard SS-EN 61360-1. Se de inledande avsnitten i preview här. Den är grundläggande för flera arbeten med ”Industri 4.0”, se t ex här . Huvuddragen återfinns även i SS-ISO 13584-42.

Den används även i andra standarder, bland annat i standarden SS-EN 62474 för materialdeklarationer, i SS-EN IEC 62832-2 med modellelement för ramverk för digitala fabriker (läs mer om den här) och i det internationellt uppmärksammade projektet om ”Asset Administration Shell” för ”Industri 4.0”, läs mer här. På IEC 61360 bygger också den öppna databasen IEC CDD . Ett komplement till CDD är SS-EN 62656-1 med en logisk struktur för datasatser för överföring av standardiserade ontologier för produkter, se preview här.

De tekniska kommittéerna inom SEK Svensk Elstandard är öppna för svensk forskning och industri och för svenska organisationer, verk och myndigheter. Arbetet i SEK TK 3 är grundläggande för alla teknikområden och kommittén välkomnar fler deltagare.

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin