2021-09-14 11:35Nyheter

IoT-system för miljöövervakning

null

Nu startar arbete med standard för nätverk med intelligenta sensorer för övervakning av natur och miljö.

För övervakning av förhållanden i miljön går trenderna mot att mätstationerna kommunicerar och delar data med varandra och att de blir mer standardiserade. Sådana system går därför alltmer mot att bli vad man kallar internet of things, IoT. Det nya arbetet med en internationell standard ska underlätta detta, genom att standardisera system för övervakning av natur och miljö, baserade på IoT-teknik.

 

Syftet är att öka interoperabiliteten mellan olika system och underlätta möjligheterna att fullt ut använda data från stora system. Både realtidssystem och system där sensorerna sänder data på begäran behandlas. Projektet ska definiera olika domäner i ett sådant IoT-system, tillsammans med gränssnitten mellan dem. Det ska också lägga fast allmänna krav på sådana IoT-system, både på deras uppbyggnad och på de ingående enheterna.

 

De system som behandlas i projektet ISO/IEC 30179 är sådana som med fysiska, kemiska och biologiska sensorer övervakar växter och djur (och annat levande) och mäter egenskaper hos mark, vatten och luft. Insamlade data överförs i nätverket och analyseras och utvärderas. Genom att standardisera IoT-baserade system för miljöövervakning ökas interoperabiliteten och möjligheterna att bygga flexibla realtidssystem.

 

Arbetet drivs i ett samarbete mellan de båda internationella standardiseringsorganisationerna IEC och ISO. Svenska företag, universitet, myndigheter och organisationer deltar genom spegelkommittén SEK TK IoT, Sakernas internet. Den organiseras av standardiseringsorganisationen SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC och som svarar för standardisering inom el och elektronik i Sverige.

 

Bland de pågående IoT-projekten kan nämnas ett om självorganiserande IoT-system. Andra projekt är av mer grundläggande natur, som att beskriva en referensarkitektur för IoT-system och att lägga fast krav för olika slags interoperabilitet. Intresserade är välkomna att kontakta Bettina Funk på SEK Svensk Elstandard.

 

SEK Svensk Elstandard möjliggör svenskt deltagande i arbetet med standarder som stöder utvecklingen inom flera aktuella områden, som smarta städer och samhällen och cybersäkerhet i industri och infrastruktur.

 

Den som inte är med i arbetet med att ta fram och underhålla standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-standard. Man kan också prenumerera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.

 

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk