2019-09-30 13:00Nyheter

IT-säkerhet för maskiner

null

Ny teknisk rapport för att möta risker med uppkopplade maskiner.

Även i maskiner måste säkerhetskritiska komponenter och system skyddas från dataintrång och annan yttre påverkan. Särskilt gäller det ju för industrimaskiner som är anslutna till datanät, som i sin tur kan vara anslutna till administrativa system eller som på annat sätt kan exponeras från påverkan utifrån. Till exempel genom att vara uppkopplade för uppdatering eller tillståndsbaserat underhåll.

Vägledning för hur man kan möta sådana säkerhetshot mot moderna, uppkopplade maskiner finns nu i SEK TR 63074, en teknisk rapport framtagen i ett internationellt samarbete. Den fokuserar på kopplingen mellan IT-säkerhet (hot) och de säkerhetskritiska funktionerna i maskinen, alltså de som har betydelse för personsäkerhet och för skydd av materiella tillgångar och av miljön. Särskilt behandlas påverkan på det säkerhetskritiska systemets egenskaper och dess förmåga att fungera som det ska.

SEK TR 63074 återger den tekniska rapporten IEC TR 63074 från IEC, den internationella elektrotekniska standardiseringsorganisationen. Läs mer i de inledande avsnitten genom att ladda ner preview på SEK TR 63074, Safety of machinery – Security aspects related to functional safety of safety-related control systems (IEC/TR 63074:2019).

Rapporten ansluter till den internationella IT-säkerhetsstandarden IEC 62443. Läs introduktionen i den första delen, SEK TS 62443-1-1, i preview. För olika åtgärder hänvisar den särskilt till IEC 62443-3-3 (SS-EN IEC 62443-3-3 i Sverige) som vi berättat om tidigare.

IEC TR 63074 är framtagen i kommittén för maskiners elutrustning inom IEC. Svenska företag och myndigheter är med genom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC. Från samma kommitté kommer bland annat SS‑EN IEC 62046 om hur man använder ljusbommar, ljusridåer och liknande utrustning för att upptäcka personer eller föremål i farliga områden. Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard.

För den som konstruerar maskiners elutrustning finns en vägledning genom konstruktionsarbetet i SEK Handbok 456. Från en överblick över maskinens funktioner och struktur, via säkerhetsfrågor och kretsarnas och utrustningens uppbyggnad till dokumentation och provning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson