2019-05-13 15:03Nyheter

IT-utrustning för industrin

null

Kinesiskt förslag till ny standard möter visst motstånd

Den som konstruerar automationsutrustning kan idag göra produkterna säkra genom att använda standarden SS-EN IEC 61010-2-201 och följa kraven där, läs om den här.

Liksom många andra standarder har den tagits fram i internationellt samarbete och från kinesiskt håll har i vinter kommit förslag på en separat, kompletterande standard med säkerhetsfordringar på industriell kommunikationsutrustning. Projektet har nyligen antagits och startat. Den resulterande internationella standarden, IEC 61010-2-203, kommer sannolikt också att bli europeisk och svensk standard.

Att den föreslagna standarden knappast behövs, har varit en invändning från Japan Storbritannien och USA, som istället föreslår en revision av IEC 61010-2-201. Det har inte hindrat att experter från flera länder, särskilt från Kina, Tyskland och USA, har anmält sitt aktiva deltagande i projektet. Inga från Sverige dock, men möjligheten finns fortfarande, kontakta SEK Svensk Elstandard på mail senc@elstandard.se.

Att delta i arbetet med standarder ger inte bara en möjlighet att påverka och bidra, utan ger också ett kontaktnät, information och ökad kunskap.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström