2019-11-26 12:37Nyheter

Ljusbågsdräparen räddar liv och egendom

null

Ljusbågsdräparen räddar liv och egendom. Standarden lägger ribban.

I kopplingsutrustningar finns risk att det uppstår ljusbågar. De brinner med stor kraft och hastighet och kan snabbt göra stor skada. Därför har man utvecklat motmedel.

Ljusbågsdräpare (AQD) är en skyddsanordning som installeras i kopplingsutrustningar, så nära matningen som möjligt. Ljusbågsdräparen känner av när en ljusbåge tänder och skapar snabbt en annan väg för strömmen. Den nya vägen har lägre impedans än ljusbågen som därför tappar energi och slocknar. Den nya vägen hålls öppen tills kortslutningsskyddet träder in och strömmen bryts.

Nu finns det en produktstandard för ljusbågsdräpare. Den omfattar både dem som går att återställa sedan de löst ut, och alltså kan fungera flera gånger, och sådana som bara fungerar en gång och sedan måste bytas ut.

Den nya standarden lägger ribban för funktion och säkerhet och för EMC-egenskaperna, särskilt för känsligheten för störningar. Som de flesta standarder för elprodukter har den tagits fram i internationellt samarbete. Svenska specialister deltar där genom SEK Svensk Elstandad, den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik.

Samtidigt har den antagits som europeisk standard. Det betyder att den är likadan i 34 europeiska länder och den är skriven för att kunna listas under EU-direktiven för elsäkerhet (lågspänningsdirektivet) och EMC och alltså ligga till grund för CE-märkning.

Se de inledande avsnitten i preview på SS-EN IEC 60947-9-1, Kopplingsapparater för högst 1000 V – Del 9-1: Släcksystem för ljusbågar – Ljusbågsskydd (ljusbågsdräpare). Standarden har tagit fram av IEC TC 121 som i Sverige motsvaras av SEK TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning.

Anordningar (IACD) som bygger på optiska system för att detektera ljusbågar behandlas i ett annat standardprojekt, en kommande del -9-2 av samma standard. Parallellt pågår också ett projekt att skriva en vägledning för hur dessa skyddsapparater bäst ska integreras i kopplingsutrustningar för lågspänning. Också detta arbete sker i den internationella standardiseringsorganisationen IEC, där SEK Svensk Elstandard sedan 1907 är svensk medlem.

Genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard kan du hålla koll på nya standarder på elområdet. Och den som har sitt standardbibliotek tillgängligt på nätet kan vara säker på att inte missa någon nyutgåva, läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson