2021-09-16 10:06Nyheter

Materialdeklarationer för alla industrier

null

Ambitiöst internationellt arbete med standarden för materialdeklarationer för alla slags industriprodukter.

Den internationella standardiseringsorganisationen IEC tar nu tillsammans med sin systerorganisation ISO fram en standard för materialdeklaration för olika produkter inom och från alla sektorer inom industrin. Standarden ska ange innehåll och format och metoder för rapportering ge data som tillåter att produkter bedöms mot gällande krav på materialinnehåll. Informationen kan används som underlag för miljömedveten konstruktion och under alla faser i produktens livscykel, också vid skrotning och återvinning.

 

Projektet bygger på den standard för beskrivningar och rapportering av materialdeklarationsdata som sedan länge funnits för el- och elektronikindustrin. Den togs fram inom organisationen IEC, som därför fått en ledande roll i det nya projektet. Genom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC, kan svenska företag och myndigheter, högskolor och andra vara med och delta – i den tekniska kommittén SEK TK 111 och genom engagemang i den internationella projektgruppen.

 

Den nuvarande standarden är också fastställd som svensk standard av SEK. Se preview här på de inledande avsnitten i SS-EN IEC 62474, Materialdeklaration av elektrotekniska produkter och av produkter för den elektrotekniska industrin. Till standarden hör en fri och öppen databas hos IEC, IEC 62474.

 

Det som finns i den standarden idag och som kan användas inom alla teknikområden ska överföras till den nya ISO/IEC 82474-1. Sedan kan den kompletteras med ytterligare delar för industrigrenar som har särskilda behov. En omarbetad version av den nuvarande IEC-standarden är tänkt att bli en sådan del.

 

På sikt kan den nya internationella standarden även behandla deklaration av användningen av kritiska råvaror. Redan idag behandlas detta i en europeisk standard, som också är en introduktion till SS-EN IEC 62474. Läs mer om SS‑EN 45558 här.

 

Bland andra projekt i IEC TC 111 – och SEK TK 111 – finns fler delar av IEC 62361 om bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Aktuella nu är bland annat ftalater och bisfenol A. Ett annat projekt handlar om hur man beräknar och beskriver utsläpp av växthusgaser från elektriska och elektroniska produkter och system. Kontakta SEK Svensk Elstandard om du är intresserad.

 

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström