2018-03-22 07:55Nyheter

Medicinsk programvara

null

Livscykelprocesser för programvara i medicinteknisk utrustning behandlas i standard en, SS-EN 62304. Den är från 2007 och ett förslag till ny utgåva är nu ute på remiss till den 16 april. Det kan, med beteckningen 62A/1235/CDV, beställas från SEK Svensk Elstandard.

Bland de föreslagna ändringarna märks framförallt en utvidgning av omfattningen, så att standarden också ska gälla för hälsoprogramvara i utrustning som inte är medicintekniska produkter och för programvara som i sig är en medicinteknisk produkt. Också bland annat avsnitten om riskhantering och om hur problem i programvara löses har utvecklats. Även förhållandet till SS-EN 82304-1 som kom förra året klargörs, eftersom den behandlar programvara för hälsoapplikationer.

Arbetet med standarden sker, liksom tidigare, i internationellt samarbete inom IEC och svenska intressenter (tillverkare, sjukvård, myndigheter) deltar genom den svenska tekniska kommittén SEK TK 62, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisation som är medlem i IEC, läs om den här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson