2023-04-17 10:23Nyheter

Pristagare 1906 Award – Klas-Göran Sundvall, IEC TC 78

Klas-Göran Sundvall

SEK gratulerar Klas-Göran Sundvall till utmärkelsen IEC 1906 Award 2022!

IEC 1906 Award utdelas till tekniska experter som har utmärkt sig med en betydelsefull insats i standardiseringsarbetet. SEK Svensk Elstandard uppmärksammar pristagarna som är verksamma inom SEKs verksamhet genom att hålla en intervju om arbetet.  Klas-Göran Sundvall, Provetto Teknik, prisas för sin insats i IEC TC 78 Live working – där han på ett mycket betydelsefullt sätt medverkat till arbetet med bland annat IEC 61472-2 gällande metoder för att besluta om minsta arbetsavstånd. 

Varför deltar du och ditt företag i standardiseringsverksamheten?

- Jag har deltagit i standardiseringsarbetet redan sedan jag var nybakad civilingenjör. I början var det för att lära mig då det på den tiden var svårt att hitta vem som kunde vad och var det fanns att läsa om den teknik som var på väg att börja tillämpas. Idag är det mera att jag vill ge tillbaka av den kunskap jag fått, att det arbete som lagts ner ska fortgå, att de nya förmågorna ska förstå varför det är som det är samt att det finns mycket kvar att förbättra.

Du har blivit tilldelad IEC 1906 Award för ditt arbete inom IEC TC 78. Vill du berätta lite om arbetet?

- Det handlar om avstånd. I detta fall om det minsta avstånd som en människa (eller det en människa håller i) kan komma till en spänningsförande anläggning utan att det blir överslag. Standarden beskriver hur dessa beräkningar kan genomföras.  Dessa beräkningar ligger sedan till grund för de beslut om avstånd som ska fattas innan ett elektriskt arbete ska utföras. 

Med anledning av din långa erfarenhet inom standardiseringen – hur har säkerhetsarbetet i standardiseringen utvecklats genom åren?

- Det som tydligast har förändrats är våra försök att få Europa att se på dessa frågor på ett likartat sätt. Det har gått långsamt framåt de senaste 25 åren och mycket har uppnåtts, men minst lika mycket finns kvar att göra. Ett arbete med att se på dessa frågor globalt har påbörjats, och vi ser att det finns många olika sätt att hantera frågorna. Vi står inför ett stort arbete om vi ska uppnå en gemensam syn på hur ett arbete ska kunna utföras på ett säkert sätt, men å andra sidan är troligen vinsterna stora – i form av mindre personskador.

Vi gratulerar Klas-Göran ännu en gång till utmärkelsen!

Martin Lind
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Martin Lind
Teknisk skribent
Martin Lind
SEK Svensk Elstandard