2016-04-04 10:12Nyheter

Reviderade regler för säkerhet vid transport av litiumbatterier?

null

Litiumbatterier är känsliga för överladdning och kortslutning och materialet inuti batterierna är brandfarligt. Även om det är sällsynt, har det hänt en del olyckor med litiumbatterier. Flygbolagen är därför mycket restriktiva med att frakta sådana. De har också begränsat hur många som får tas med som bagage.

Litiumbatterier har många fördelar och användningen har ökat kraftigt. Engångsbatterier med litiumteknik har hög energitäthet och lång livslängd och detsamma gäller också för laddningsbara litiumbatterier. De är t ex mycket lättare än blybatterier och innehåller färre giftiga ämnen än nickel-kadmiumbatterier. Att det finns begränsningar för flygfrakt är därför ett besvärligt hinder.

Det finns flera internationella standarder för litiumbatterier, både engångsbatterier och laddningsbara. Bland dem finns en som behandlar säkerhet vid transport av litiumceller och litiumbatterier, IEC 62281 som också fastställts som svensk standard SS-EN 62281. Bland annat för att möta flygbolagens skärpta krav, är den nu under omarbetning. Förslaget till en ny, tredje utgåva är ute på remiss till den 27 april 2016. Det nya förslaget omfattar litiumceller och litiumbatterier, både sådana som är uppladdningsbara och sådana som inte är det, och innehåller bland annat högre krav på stöttålighet.

Den som är intresserad att lämna synpunkter kan beställa förslaget, som har beteckningen 35/1356/CDV. Där finns också en länk till kommenteringsverktyget hos IEC, som gör det möjligt att läsa och kommentera standardförslag direkt på nätet. Läs mer om kommentering direkt på nätet här.

Internationella standarder inom el och elektronik kommer från IEC, där svenska intressenter deltar genom SEK Svensk Elstandard. De flesta standarderna från IEC antas också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK.

Mer om den ansvariga tekniska kommittén, SEK TK 35, Torrbatterier, som övergått i SEK TK 21, kan du läsa här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell