2020-04-06 10:00Nyheter

Riskbedömning och tillförlitlighet

null

Två aktuella standarder kan hjälpa organisationer att bedöma risker och möta oförutsedda hot och påfrestningar.

Den ena, SS-EN IEC 31010, beskriver hur man planerar och väljer metod för riskbedömning, grundat på standarden för riskhantering SS-ISO 31000. Den beskriver också hur man leder en riskbedömning och hur man går vidare och tillämpar resultatet. Dessutom innehåller den en genomgång, nästan som en recension, av olika metoder för att bedöma risker. Läs mer om den här.

Den andra, SS-EN IEC 62853, kan användas för att öka tillförlitligheten hos öppna system, alltså system som är öppna för påverkan utifrån, eller som ändrar sina egenskaper med tiden. Den bygger på fyra infallsvinklar: hur man hanterar förändringar, skapar ansvarstagande, svarar på feltillstånd och bygger konsensus. Läs mer om den här.

Som så många andra svenska standarder är de här båda internationella standarder som också antagits som europeisk standard, EN, och fastställts som svensk standard. Svenska specialister har deltagit genom den svenska referensgruppen SEK TK 56 Tillförlitlighet. Den organiseras av SEK Svensk Elstandard, den äldsta av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

Fler företag, högskolor och myndigheter är välkomna att delta och bidra i arbetet. Den som läser och använder standarder kan enkelt ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
SEK Svensk Elstandard