2020-02-07 11:34Nyheter

Standard bäddar för lastbalansering

null

– Den internationella standarden för utrustning för lastbalansering är klar och har också blivit fastställd som europeisk och svensk standard, berättar Ingvar Eriksson på SEK Svensk Elstandard. Den innebär, fortsätter han, att det nu finns internationellt överenskomna krav på egenskaper och säkerhet för sådana produkter.

En produkt för lastbalansering övervakar strömmen eller effektuttaget i en krets. När vissa, förinställda villkor är uppfyllda slår den av eller på utvalda apparater. Det kan gälla att hålla effektuttaget nere för att undvika att behöva säkra upp. Det kan också handla om att kapa effekttopparna för att jämna ut belastningen och slippa betala för dyrare kilowattimmar – om man har ett sådant elavtal.

– En typisk tillämpning, säger Ingvar Eriksson, kan vara att varmvattenberedaren slås av automatiskt när man värmer upp ugnen och dammsuger på samma gång. Eller att elbilsladdningen pausar tills tvätten är klar.

Standarden heter i Sverige SS-EN IEC 62962, Kopplingsapparater för högst 1000 V – Utrustning för lastbalansering (LSE). Se preview på de inledande delarna. Lastbalansering behandlas bland annat i SEK TS 60364-8-1, Elinstallationer för lågspänning – Del 8-1: Energieffektivitet. Läs om den här.

Utrustning för lastbalansering kan inte användas som frånskiljare eller överströmsskydd. En samlad information om användning, val och installation av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning finns i brytarhandboken, SEK Handbok 453, som kom 2019.

SS-EN IEC 62962 är utarbetad av den tekniska kommittén IEC SC 23K, Electrical Energy Efficiency products. Svensk medlem i IEC är SEK Svensk Elstandard som också är den svenska standardiseringsorganisationen på det elektriska området. Motsvarande svenska kommitté är SEK TK 23 Installationsmateriel.

IEC SC 23K är en av de internationella grupper som ska samlas i Stockholm i oktober 2020, när SEK Svensk Elstandard står värd för IEC General Meeting – som både är årsmöte i den globala föreningen IEC och ett tillfälle då runt två tusen specialister samlas i olika tekniska kommittéer för att skriva standarder för bland annat morgondagens elnät.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson