2022-05-24 07:50Nyheter

Statisk elektricitet på kontor

Nytt projekt för mindre statisk elektricitet på kontor och i offentliga lokaler.

Plötslig urladdning från statisk elektricitet kan ge obehag och orsaka risker, även på kontor och i offentliga lokaler. Brännbara gaser och ångor kan antändas, t ex vid rengöring med handsprit. Elektrostatiskt uppladdade föremål kan dra till sig smuts och bakterier som svävar i luften och elektrostatiska urladdningar kan skada elektronisk utrustning.

Därför har man i standardiseringsorganisationen IEC börjat arbeta på en standard som ska beskriva hur man minskar förekomsten av statisk elektricitet på kontor och i offentliga miljöer. Dessa problem är inte minst aktuella på vintern här i Norden, när luften är torr. Projektledaren kommer också från Finland.

Den planerade standarden ska främst vända sig dem till utformar och beställer golv och annan inredning och ska hjälpa dem att förstå och bedöma risker med statisk elektricitet och hur man minskar dem, bland annat genom att välja lämpliga produkter och material. Projektet, kallat IEC 61340-6-2, drivs i den tekniska kommittén IEC TC 101, Electrostatics. IEC är den internationella standardiseringsorganisationen inom el, elektronik, informationsteknologi och angränsande områden. Svensk forskning och industri deltar genom den svenska spegelkommittén SEK TK 101 Elektrostatik inom SEK Svensk Elstandard som är den svenska medlemmen i IEC.

Standarden ska komplettera den som redan finns om kontroll av statisk elektricitet i sjukhusmiljöer, SS-EN IEC 61340-6-1. Sedan tidigare finns även SEK Handbok 454, som behandlar statisk elektricitet där urladdningar kan ge obehag och där man inte kan utesluta risker för skador på utrustning, till exempel inom sjukvården eller vid elektronikservice på plats hos kund. Just frågan om hantering av känsliga elektronikkomponenter beskrivs i standarden SS-EN 61340-5-1 och en tillhörande vägledning finns i IEC/TR 61340-5-2.

De standarder och vägledningar som getts ut i serien IEC 61340 ses regelbundet över av den tekniska kommittén IEC TC 101. Nu uppdateras bland annat just IEC 61340-5-1 om hantering av elektronikkomponenter och IEC TS 61340-5-4 om kontroll och verifiering av ett ESD-skyddsprogram. Deltagande i projekten är öppet för fler, kontakta SEK Svensk Elstandard för mer information. Den som deltar vet vad som är på gång och har en möjlighet att bidra med sina erfarenheter och lösningar.

I SEK Handbok 433 beskrivs hur man identifierar och undviker risker med statisk elektricitet i explosionsfarlig miljö. Det gäller främst vid hantering av vätskor, gaser och pulver i olika processer och moment i industri och handel.

Hur tåliga mot elektrostatiska urladdningar som olika slags elektroniska apparater behöver vara står i olika produktstandarder, till exempel för IT-utrustning i SS-EN IEC 55014-2 och för medicinteknisk utrustning i SS-EN 60601-1-2. Den som inte deltar, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard