2015-11-24 12:58Nyheter

Teknisk dokumentation

null

Den internationella kommittén för teknisk dokumentation möttes i Kista.

Det svenska engagemanget är starkt för arbetet med internationellt gångbara regler för teknisk dokumentation. Det märktes häromdagen, när den internationella gruppen för sådant hade möte hos SEK Svensk Elstandard i Kista. Det var den tekniska kommittén TC 3 inom IEC som möttes, med det omständiga namnet Information structures and elements, identification and marking principles, documentation and graphical symbols. Sverige håller i sekretariatet i kommittén, genom Sven-Anders Lejdeby från ABB, och ordföranden Eirik Selvik är från Norge. Särskilt stor uppslutning på mötet var det från Japan och Tyskland. Bland de standarder som diskuterades fanns revision av IEC 61360 om dataelementtyper och omarbetning av standarden IEC 82079 om hur man gör instruktioner och bruksanvisningar.

Svenska intressenter och experter är välkomna att delta i det internationella arbetet genom den svenska tekniska spegelkommittén, SEK TK 3, Dokumentation och grafiska symboler, som organiseras av SEK Svensk Elstandard. Läs mer om SEK TK 3 här.

I mars i år uppmärksammade MoMA, Museum of Modern Art i New York, IEC TC 3s arbete i utställning om design för alla – ”This Is for Everyone: Design Experiments for the Common Good”. Redan i entrén möttes man av en symbol som känns igen: symbolen för standbyläge – en grafiskt slående figur som finns på de flesta apparater idag. Standbysymbolen ingår i den internationella standarden IEC 60417. En standard som innehåller inte mindre än 1 272 olika grafiska symboler för användning på apparater av olika slag (mars 2015). Artikeln från den 10 mars kan du läsa här.



Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin