2020-06-10 14:30Nyheter

Utrustning för anslutning av bilar, båtar och marknadsstånd

null

Månadens standard juni 2020

För uttagsskåp, laddstolpar med mera för elanslutning i småbåtshamnar, på campingplatser, på marknader och på laddplatser för elfordon finns nu en standard, SS-EN IEC 61439-7. Den ingår i serien med standarder som lägger ribban för säkerheten hos olika slags kopplingsutrustningar för lågspänning.

Liksom andra delar i den serien, som bland annat handlar om kabelskåp och byggplatscentraler, ska den användas tillsammans med den kända del 1, som innehåller allmänna fordringar för alla sorters elskåp och andra kopplingsutrustningar: SS-EN 61439-1.

Produkterna som omfattas av SS-EN IEC 61439-7 placeras ofta i utsatta lägen och ska tåla både väder och vind och slag och stötar. Den nya standarden är därför till stora delar en mekanisk standard, som också beskriver olika provningar. Läs närmare vad standarden omfattar i preview som du kan ladda ner här.

Bilar, båtar och tivolin

Standarden behandlar både flyttbara produkter och produkter för fast montering. För att anpassa till olika utsatta placeringar eller användningsområden, delar standarden in produkterna tre klasser med olika krav på tålighet mot yttre påverkan. Standarden innehåller också en lista med sådant som kund och leverantör bör komma överens om. Det gäller främst elektriska egenskaper som beror på förhållandena i elinstallationen på platsen.

I del 7 av Elinstallationsreglerna, standarden SS 436 40 00, behandlas särskilda slag av elinstallationer. SS-EN IEC 61439-7 ansluter till fordringarna i olika avsnitt i del 7, beroende på användningsområdet. SS 436 40 00 ingår också, tillsammans med kommentarer, i SEK Handbok 444.

För elinstallationer på campingplatser och liknande används avsnitt 7-708 i Elinstallationsreglerna och för småbåtshamnar och liknande används avsnitt 7‑709. Mer om standarder för landanslutning av båtar och fartyg kan du läsa här. För produkter för tillfälliga installationer för mekaniska anordningar, nöjesattraktioner och bodar på marknadsplatser, nöjesfält, tivolin och cirkusar, används avsnitt 7-740.

För kopplingsutrustning för anslutning av elfordon används SS-EN IEC 61439-7 tillsammans med avsnitt 7-722 i Elinstallationsreglerna. SS-EN 61439-1 och SS‑EN IEC 61439‑7 är tillsammans produktstandarden för laddstolpar med mera, men fordringarna för elsäkerheten i samband med laddning finns i SS‑EN IEC 61851‑1 som de då används tillsammans med. För laddning med likström används dessutom SS-EN 61851-23.

För dem som installerar eller påverkar beslut om installation av laddinfrastruktur för elfordon finns SEK Handbok 458, Laddning av elfordon, som ger råd och vägledning i anslutning till standarderna.

Kopplingsutrustningar för lågspänning

Den nya SS-EN IEC 61439-7 är alltså en del i serien med standarder för olika slags kopplingsutrustningar för lågspänning. De andra delarna är SS-EN 61439-2 om utrustning för generell användning som inte betjänas av lekmän, SS-EN 61439-3 om elcentraler avsedda att betjänas av lekmän, SS-EN 61439-4 om kopplingsutrustningar för byggarbetsplatser (byggplatscentraler), SS-EN 61439-5 om på kabelskåp och lågspänningsfördelningar i nätstationer samt SS‑EN 61439‑6 om kanalskenfördelningar.

Som de flesta andra internationella standarder från IEC har dessa också antagits som europeisk standard i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Den nya EN IEC 61439-7 har ännu inte godkänts för listning under lågspänningsdirektivet.

Dessutom finns det en användbar del 0 – faktiskt, del 0 – som är en vägledning för att specificera kopplingsutrustningar. Den är dock inte en standard, utan en teknisk rapport: SEK Teknisk Rapport 61439-0. Den vänder sig i första hand till beställare och handlar om de olika uppgifter som finns i standarderna och som beställaren anger för att tillverkaren ska kunna bygga en kopplingsutrustning som uppfyller användarens behov och förväntningar.

Det är den tekniska kommittén IEC SC 121B som har hand 61439-serien, och SEK TK 121B Kopplingsutrustning för lågspänning inom SEK Svensk Elstandard är den svenska spegelkommittén. För närvarande slutförs där revisionen av IEC 61439‑2. Genom SEK Svensk Elstandard, som fungerar som den svenska grenen av IEC, är det möjligt för svenska företag, högskolor, verk och myndigheter att delta i arbetet med elektrotekniska standarder.

Andra som läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.

Många kopplingsutrustningar används tillsammans med maskiner eller grupper av maskiner. SEK Handbok 456 om maskiners elutrustning vänder sig till dem som konstruerar eller projekterar den elektriska utrustningen till maskiner. Den varvar användbar information med praktiskt underbyggda konstruktionsråd och ger praktisk vägledning till fordringarna i SS-EN 60204-1 och i andra standarder som kan gälla för maskiner.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström