2015-12-21 09:05Pressmeddelande

Akutvård på plats kräver mer av utrustningen, nya SS-EN 60601-1-12 beskriver vad.

null

Akutvård på plats kräver mer av utrustningen, nya SS-EN 60601-1-12 beskriver vad.

Medicinsk utrustning för akutsjukvård på plats eller i ambulans – prehospital akutsjukvård – måste tåla andra påfrestningar än utrustning som används inne på sjukhus och vårdinrättningar.

Därför finns nu en särskild standard med de extra krav som behövs. Den behandlar både utrustning för insats direkt på platsen, vid en olycka eller katastrof, och sådan utrustning som är installerad i ambulanser eller som på annat sätt följer med patienten under transport till sjukhus. I synnerhet i det första fallet måste utrustningen kunna fungera både i regn och när det är mycket varmt eller kallt. Därför anger standarden t ex att utrustning som kan användas i det fria ska uppfylla kraven för kapslingsklass IP 33 enligt SS-EN 60529, dvs vara i stort sett regnsäkra.

Tillverkaren måste också på andra sätt ta hänsyn till den speciella användningen på olycksplatser där det råder stress och oreda, t ex genom att utrustningen ska ha tydligare märkning och vara enkel att använda. Liksom vid ambulanssjukvård ställs det också höga krav på att utrustningen tål stötar och att matningsspänningen kan variera. T ex specificeras att flyttbar utrustning ska klara omild hantering och fungera i en miljö med betydande vibrationer eller kraftiga stötar, som att den kan tappas i marken.

Den nya standarden är utformad som en tilläggsstandard i serien med internationella standarder för säkerhet och väsentliga prestanda för medicinteknisk utrustning, IEC 60601. På samma sätt finns det också en tilläggsstandard för utrustning för vård i hemmet. Dessa internationella standarder antas också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, en av de tre erkända svenska standardiseringsorganisationerna.

Se preview här på SS-EN 60601-1-11, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 1-11: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda – Tilläggsstandard för utrustning och system för användning i hemlik vårdmiljö.

Se preview här på SS-EN 60602-1-12, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 1-12: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentlig prestanda – Tilläggsstandard för utrustning och system för användning i prehospital akutsjukvård.

Genom funktionen preview på elstandard.se kan vem som helst för varje standard eller annan publikation från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver publikationens syfte och omfattning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson