2022-03-29 12:13Pressmeddelande

Använd standarder vid specifikation och upphandling

Oftast finns det en standard som det lönar sig att använda, även inom ganska nya teknikområden. Det budskapet vill SEK Svensk Elstandard få fram.

Standarder handlar inte bara om etablerade tekniker och produkter, ofta finns det redan standarder inom nya teknikområden. Det säger Thomas Borglin på SEK Svensk Elstandard, som menar att det inte alltid är tydligt för dem som planerar och beställer.

- Inom nya teknikområden, säger han, kan det snabbt behövas vägledningar som är till hjälp för konstruktörer och kunder. På så sätt kan de tidigt få något att utgå från och hänvisa till vid specifikation eller inköp. Ofta enas man först om att ge ut en teknisk specifikation, en TS, alltså en sorts förstandard som ska ge erfarenheter som kan ligga till grund för framtida standardisering om några år.

- Ett sådant område är elektriska energilager, där det finns en TS för planering och bedömning av elektriska energilagringssystem. Den kom redan 2018, liksom en motsvarande TS som behandlar säkerhet i sådana anläggningar. Läs mer om dem här.

- Särskilt när man ska specificera och upphandla sådant som inte är standardprodukter, är det till hjälp att använda standarder, fortsätter han. Ta en sådan sak som en datainstallation i en fastighet. Där finns det till exempel en standard som bland annat beskriver ansvarsöverföringen mellan installatör, fastighetsägare och eventuella andra entreprenörer.

- Det lönar sig ju direkt att tillämpa den, i synnerhet som den också innehåller det man ändå kan vänta sig av en standard, som planering, kvalitetssäkring och genomförande av installationer, både med fiber- och metallkablar. Se mer om den och om SEK Handbok 459 här.

Till stöd för dem som konstruerar datanät i fastigheter finns dessutom en särskild serie standarder, SS-EN 50173, som du kan läsa mer om här. Thomas framhåller att det naturligtvis är både tryggt och kostnadseffektivt att utnyttja standarder som någon annan redan tagit fram och som innehåller metoder och prestandakrav som redan är testade.

Standarder för elektriska energilager tas fram i ett internationellt arbete där svenska representanter för företag och forskning deltar genom SEK TK 120, som är en teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard. På gång där är bland annat en del om energilager för att förbättra elnätets dynamiska egenskaper och en om reservkrafttillämpningar. SEK är den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik och på samma sätt arbetar SEK TK 215 med standarder för datainstallationer och för datacentraler och serverhallar.

Andra nyare områden där arbetet med standarder kommit en bit på väg är till exempel bränsleceller, IoT och välfärdsteknik.

Den som inte är med i arbetet med att ta fram och utveckla standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK E-standard. Man kan också prenumerera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström