2016-06-20 15:33Pressmeddelande

​Förslag till grundläggande internationell standard för programvara för hälso- och sjukvård.

null

Kan man lita på appar och annan programvara för hälsokontroll och patientövervakning – eller för behandling? Finns det några standarder för sådant egentligen? Ja – det finns det, men det behövs allt några till.

Därför föreslås nu ett nytt projekt, gemensamt för de båda internationella standardiseringsorganisationerna ISO och IEC, för att ta fram och komma överens om grundläggande principer för programvara och IT-system för hälso- och sjukvård. Tanken är att den ska omfatta programvarans hela livscykel, med särskilt fokus på de punkter där ansvarsfrågor uppträder. På det sättet ska standarden ge en gemensam syn och ett enhetligt angreppssätt, så att alla inblandade förstår sina roller – utvecklare, leverantörer och sjukvårdsorganisationer.

Det finns en del dokument att bygga på, framförallt standarden IEC 80001-1 om riskhantering i medicinska IT-nät. Den gäller också som svensk standard SS-EN 80001-1 och kompletteras av ett antal vägledningar.

Den intresserade kan beställa förslaget, kallat 62A/1096/NP, från SEK Svensk Elstandard fram till den 19 augusti i år.

Se preview här på SS-EN 80001-1, Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter.

Med funktionen preview kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson