2016-05-13 11:05Pressmeddelande

Hur provar man bränsleceller?

null

Förslag till reviderad internationell standard ute på remiss.

Den internationella standarden IEC 62282-3-201 innehåller metoder för provning av små stationära aggregat med bränsleceller och en högsta uteffekt på 10 kW el. Syftet är att ge standardiserade provningsmetoder, bland annat för att göra det möjligt att jämföra produkter från olika tillverkare. Vid arbetet med den första utgåvan, som kom 2013, inkom en del synpunkter sent i arbetet och en del erfarenheter har sedan gjorts när standarden använts. Bränslecellstekniken är ju också under snabb utveckling och därför startade en revision av standarden i det närmaste med en gång. Det arbetet har nu kommit till remisstadiet.

Ur innehållet märks bland annat mätning av bränsleförbrukning och uteffekt, provning av startegenskaper och av uppförande vid förändringar i belastningen. Dessutom beskrivs hur verkningsgraden beräknas. Några krav på prestanda eller på särskilda egenskaper ingår inte.

Arbetet med standarden sker inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet. Genom samarbetet i CENELEC, den motsvarande europeiska organisationen, kommer den liksom den första utgåvan också att antas som europeisk standard (i Sverige SS-EN 62282-3-201). Det betyder att de provningsmetoder som beskrivs gäller i 33 europeiska länder och också har en särskild tyngd vi offentlig upphandling.

Den som är intresserad av att lämna synpunkter kan beställa förslaget, som har beteckningen 105/564/CDV, senast den 1 juni 2016. Du kan också läsa och kommentera direkt på nätet via den länk som finns till höger på den sidan. Läs mer om IECs kommenteringsverktyg och kommentering direkt på nätet här.

Genom SEK Svensk Elstandard och den tekniska kommittén
SEK TK 105, Bränsleceller, kan svenska företag, organisationer och myndigheter delta i arbetet med internationella – och europeiska – standarder för bränsleceller. Läs mer om SEK TK 105 här.

Provning av större stationära aggregat (> 10 kW el) beskrivs i standarden SS-EN 62282-3-200.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström