2019-08-21 11:33Pressmeddelande

Industriell IR-utrustning

null

Den reviderade säkerhetsstandarden för industriell IR-utrustning kompletterar andra standarder.

I industrin används infraröd strålning – IR – bland annat för torkning och uppvärmning, t ex vid plastformning. Kraftig IR-strålning är inte bara obehaglig, utan kan ge brännskador och skador på ögonen. För att en anläggning med IR-utrustning ska bli säker, finns anvisningar samlade i standarden SS-EN IEC 60519-12. Den har kommit i en ny utgåva som är omredigerad för att lyfta fram det som är specifikt för IR-anläggningar.

Andra risker behandlas i SS-EN IEC 60519-1, som den ska användas tillsammans med och som är den allmänna standarden för utrustning för industriell elvärme. I den nya utgåvan är också anvisningarna för hur man bedömer och minskar risken för exponering med som vägledande information, i stället för att som tidigare vara ett krav.

I industrin ingår IR-värmare ofta i någon sorts maskin. De här standarderna kompletterar då den kända allmänna standarden för maskiners elutrustning, SS-EN 60204-1. Alla tre standarderna är framtagna i internationellt samarbete inom standardiseringsorganisationen IEC. Sedan har de antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard av den svenska standardiseringsorganisationen SEK Svensk Elstandard. Det innebär att de är likadana i 34 europeiska länder. Det förenklar onekligen för tillverkare och beställare.

För en introduktion till standarderna och för att se vad de omfattar kan du ladda hem preview på SS-EN IEC 60519-12 här, SS-EN IEC 60519-1 här och SS-EN 60204-1 här.

Som en hjälp för till dem som konstruerar eller projekterar den elektriska utrustningen till maskiner har SEK Svensk Elstandard också gett ut Maskinhandboken – Maskiners elutrustning, SEK Handbok 456. Den samlar erfarenheter från svensk industri med kunskap och råd från beprövade standarder.

Läs mer om arbetet i IEC och om kommittén för industriell elvärme här och för Elutrustning för maskiner här.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell