2023-10-31 17:48Pressmeddelande

Månadens standard – LED-armaturers prestanda

Kontor med ljusarmaturer

Ljusarmaturer med LED används flitigt för att nyttja fördelarna med en lång livslängd och låg energiförbrukning. För att veta att man får de man förväntar sig behöver prestanda kunna testas och verifieras – det görs med standarder.

Månadens standard för oktober 2023 är SS-EN IEC 62722-2-1 CMV, som beskriver särskilda fordringar på LED-armaturer. Den fastställer de prestandakrav som ska uppfyllas av LED-armaturer för att säkerställa att de fungerar korrekt och uppfyller förväntningarna på en mängd belysningsegenskaper.

Vad berör standarden?

SS-EN IEC 62722-2-1 innefattar många viktiga aspekter på LED-armaturer, inklusive

  • Testförhållanden
  • Mätmetoder för fotometriska värden
  • Prestandakrav
  • Metod för att extrapolera data från tidigare tester
  • Normativa hänvisningar till andra relevanta standarder

Standarden avser armaturer som använder lysdiodmoduler (eng. LED modules) men inte LED-lampor (eng. LED lamps). Armaturer som använder LED-lampor behandlas i SS-EN IEC 62722-1 i samma standardserie. 

Nu har alltså standarden uppdaterats med en mängd ändringar som påverkar användningen och relevansen av den.

Aktuella ändringar – nu även med kommentarer

Denna utgåva av SS-EN IEC 62722-2-1 är av typen Commented Version (CMV). Det är en mervärdesprodukt som betyder att standarden innehåller röda och gröna markeringar som belyser de ändringar som gjorts – och att dessa ändringar kommenterats. Kommentarerna är skrivna av upphovsmakarna till standarden, i det här fallet IEC TC 34 Lighting. Svenska aktörer kan bidra och påverka arbetet genom SEK TK 34 Ljusarmatur med tillbehör.

Läs en preview på CMV-versionen av SS-EN IEC 62722-2-1 här.

Så vad är nytt? En stor förändring från förra utgåvan är nya bilaga C. Där beskrivs vetenskapligt grundade metoder för att beräkna egenskaper baserat på tidigare tester, som även tar hänsyn till osäkerhet och variation i data. Tidigare behövde varje variation av inställning eller tillverkning av en LED-armatur genomgå individuella tester – vilket orsakade en uppsjö av kostsamma tester. Givet vad de internationella experterna vet idag kan det alltså undvikas om man följer de beskrivna beräkningsmetoderna i standarden. 

Utöver denna signifikanta förändring kan man utläsa att det nu finns utförligare vägledning för temparaturfordringar för underhållstest och en mängd justeringar gjorda för att spegla ändringar i normativa hänvisningar till IEC 62717 som berör lysdiodsmoduler.

Framtidens standarder i rampljuset

Det pågår en mängd arbeten inom ljusarmaturer och ljuskällor på internationell nivå. Hopräknat med de fyra underkommittéerna till IEC TC 34 finns det i skrivande stund 47 pågående projekt. Ett av projekten som är på ett tidigt stadie är en teknisk rapport om miljöaspekter på belysningsprodukter och system, PWI TR 34-12. Ett projekt som publiceras i år är IEC 62386-252 som beskriver fordringar för energirapportering.

UVC desinfekterar en mobil

Det är värt att nämna att det är inte bara är belysning som berörs inom detta arbetsområde. Tidigare i höst rapporterade vi om ett standardförslag om särskilda lampor som med UVC-strålning kan användas för desinfektion i operationsrum och andra medicinska utrymmen. Det förslaget röstades igenom med 95 % av rösterna på ja-sidan. Vi följer med intresse fortsättningen av det och andra projekt inom kommittén.

Håll dig uppdaterad genom att delta

Följer din organisation utvecklingen genom att bevaka och påverka det som lägger grund till branschens tekniska förutsättningar? Det görs smidigast med ett standardiseringsdeltagande. Medverkan ger svenska företag, organisationer, myndigheter och lärosäten en unik insikt och en möjlighet att påverka framtidens standarder.

Det finns ett flertal sätt för dig att hålla dig uppdaterad på standarder inom elektroteknik och angränsande områden. Du kan (1) delta i standardiseringsarbetet, (2) följa vårt nyhetsrum, (3) prenumerera på SEK e-Standard för skräddarsydd tillgång till standarder samt (4) följa vårt nyhetsbrev om nya och upphävda standarder.

Martin Lind
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
Martin Lind
Teknisk skribent
Martin Lind
SEK Svensk Elstandard