2024-02-05 06:17Pressmeddelande

Månadens standard – Smarta hushållsapparater

smarta hushållsapparater som styrs av mobil

Månadens standard för januari 2024 är den nya standarden SS-EN 50631-4-1 för smarta hushållsapparaters kommunikationsprotokoll.

För dem som tillverkar, designar eller implementerar smarta hushållsapparater och system är Månadens standard något att spetsa in sig på. Den tillhandahåller detaljerad information och vägledning för kommunikationsprotokollen SPINE, SPINE-IoT och SHIP för hushållsapparater. Med rätt information möjliggörs effektiva, regelmässiga och interoperabla produkter och system i hem som blir alltmer uppkollade och smarta.

Ökat behov av energihanteringssystem

Med anledning av ett ökat behov av energihanteringssystem har standardserien EN 50631 tagits fram, som har huvudnamnet Household appliances network and grid connectivity. Med standarder som stärker branschens effektivitet och interoperabilitet kan fler smarta lösningar möjliggöra bättre energihantering, flexiblare system och ökad automatisering.

Serien är uppdelad i sex delar, som exempelvis berör datamodellmappning, produktspecifika mappning och provningsfordringar. Månadens standard SS-EN 50631-4-1 har sitt fokus på interoperabilitet, alltså att apparaterna fungerar tillsammans, och gör det inte lättvindigt med sina 193 sidor.

SS-EN 50631-4-1 innehåller bland annat:

  • Översikt över protokollen SPINE, SPINE-IoT och SHIP med tillhörande teknisk specifikation
  • Riktlinjer för att implementera dessa protokoll i hushållsapparater
  • Bästa praxis för att säkerställa nätverks- och elnätsanslutning
  • Fallstudier, en use case-modell och exempel för att underlätta tillämpning

Du kan även se en preview och beställa standarden här.

Med gemensamma, interoperabla och utförliga standarder kan tillverkare, designers och installatörer effektivt verka tillsammans på marknaden för smarta hushållsapparater. Interoperabilitet är ett ord som ofta nämns i standardsammanhang just för att det sätter upp gemensamma villkor, språk och tillvägagångssätt. 

Från Europa till den internationella arenan

SS-EN 50631-4-1 är framtagen i den europeiska kommittén CLC/TC 59X, Performance of household and similar electrical appliances, inom CENELEC – den europeiska standardiseringsorganisation för elektroteknik. Därifrån har den även lyfts (enligt Frankfurt agreement1) till den internationella standardiseringsorganisationen IEC. SEK Svensk Elstandard är svensk medlem för de båda organisationerna – arbetet speglas hos SEK genom SEK TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater.

Svenska intressenter från tillverkning, myndighet, konsulter, branschorganisationer och många fler deltar i SEKs kommittéer för att påverka de standarder som skrivs. De bidrar med expertkunskap i ett unikt nätverk där framtidens tekniska förutsättningar sätts. Har du koll på vilka standarder som är på väg i din bransch? Att ha kunskap och inflytande över standarder är ett viktigt strategiskt verktyg för konkurrenskraft och regelefterlevnad – eller riskera att bli omkörd.

Vilka standarder gäller för hushållsapparater då? Det är en fråga lättare ställd än besvarad, men ett initiativ har tagits för att ge en användbar översikt i form av en karta. Du ser den nedan, men den interaktiva versionen går att läsa mer om här

standards map for household and similar electrical appliances, visualized using the IEC Mapping Platform

Det finns ett flertal sätt att hålla sig uppdaterad på standarder inom elektroteknik och angränsande områden. Du kan (1) delta i standardiseringsarbetet, (2) följa vårt nyhetsrum, (3) prenumerera på SEK e-Standard för skräddarsydd tillgång till standarder samt (4) följa vårt nyhetsbrev om nya och upphävda standarder. 


1 Frankfurt agreement är ett samarbetsavtal för harmonisering av standarder mellan europeiska och internationella standarder.

Martin Lind
SEK Svensk Elstandard

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard