2023-02-02 07:19Nyheter

Standarder visualiseras med nytt verktyg

standards map for household and similar electrical appliances, visualized using the IEC Mapping Platform

Att överblicka ett brett område och veta vilka standarder som finns och är applicerbara kan vara svårt och tidskrävande. Nu finns en ny visualisering som ger en överblick på standarder för elektriska hushållsapparater.

När en produkt eller tjänst ska utvecklas och nå marknaden är det viktigt att veta vilka standarder som finns och vilka som passar för just din produkt, tjänst eller process. Det bästa sättet att få en god insikt i standardiseringen inom ens område är att delta i standardiseringen genom SEK Svensk Elstandard. Ett ytterligare sätt är att med hjälp av ett gränssnittsverktyg få en överblick som underlättar identifieringen av vilka standarder ens verksamhet omfattas av. Verktyget, som heter Mapping Platform, tillhandahålls av den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Där sammanställs information om standardiseringen för specifika områden genom att publikationer, arbetsgrupper, tekniska kommittéer och dess relation till varandra presenteras i en tydlig visualisering. I visualiseringen kan man utläsa hur standarder kan användas tillsammans, vilka standarder som gäller för olika områden samt kan belysa vilka områden som kräver mer standardiseringsarbete.

Karta över standarder för hushållsapparater

Verktyget Mapping Platform har använts av IEC TC 59/JAHG 20 som sammanfört tekniska experter från IEC TC 59 och IEC TC 61 och utfärdat en standardkarta för hushållsapparater. Svenskt deltagande sker via SEK TK 59 Funktionsprovning av elektriska apparater respektive SEK TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater. Där deltar svenska företag, organisationer, lärosäten och myndigheter för att påverka och bidra till arbetet. Kartan ger en överblick för standarder i både säkerhet- och prestandaavseende för olika hushållsapparater samt angränsande produkter. Huvudstandarden för allmänna säkerhetsfordringar – IEC 60335-1, genomsyrar stora delar av standardkartan, och finns även i kommenterad redline-version (CMV), där ändringar från tidigare versionen rödmarkeras och innehåller väsentliga kommentarer från den tekniska kommittén som utformat den. Preview på den finns här.

Standardkartorna som utfärdats på Mapping Platform är tillgängliga både för dem som är med och utformar standarder och användare av standarderna. Deltagare i tekniska kommittéer har därmed ett verktyg som gör det lättare att förmedla lägesbilden i standardiseringsarbetet, medan användare av standarder lättare kan navigera i det ibland överväldigande standardlandskapet.

Andra områden som visualiserats

Intresse för att använda verktyget finns även hos systemkommittén IEC SyC AAL, Active Assisted Living. Kommittén, som speglas av SEK SK 2 Tekniskt omsorgsstöd, omfattar ett brett område, något som framgår tydligt när man ser visualiseringen. En mängd standardiseringsorganisationer som IEC, ISO och ITU återfinns på kartan, med information om de arbeten relaterade till AAL de olika organisationerna utför. Kartan för AAL hittar du här.

Ambitionen är att verktyget ska användas av flera områden så att tekniska experter och användare av standarder ska kunna hålla sig uppdaterade på vilka projekt och standarder som finns och kommer finnas i framtiden. Det finns ett flertal sätt för dig att hålla dig uppdaterad på standarder inom el, elektronik, IT och angränsande områden. Du kan (1) delta i standardiseringsarbetet, (2) följa vårt nyhetsrum, (3) prenumerera på SEK e-Standard för skräddarsydd tillgång till standarder enligt ditt behov och (4) följa vårt nyhetsbrev om nya och upphävda standarder.

Martin Lind
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard