2018-06-13 14:09Pressmeddelande

Standarden SS 437 01 02 med vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer har kommit i ny utgåva.

null

Välkomna förändringar i reviderad SS 437 01 02 för el- och datainstallationer.

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 handlar om projektering, montering och kontroll av elinstallationer. Reglerna där är till för att skydda personer, husdjur och egendom mot faror och skador som kan uppstå vid normal användning av elinstallationer. Den ska också ge förutsättningar för en bra funktion hos dessa installationer. Den nu aktuella SS 437 01 02 kompletterar Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 med ytterligare uppgifter som har betydelse vid projektering och upphandling – t ex uttagens antal och placering i olika rum, lämpliga dimensioner på elrören, mätsystemets uppbyggnad och liknande.

En nyhet i utgåva 2 av SS 437 01 02 är att vägledningen om uttag och strömställare tydligt delats upp i ett avsnitt med rekommendationer i själva standarden och ett avsnitt med tillval, som placerats i en särskild bilaga. Se preview här på SS 437 01 02, utg 2.

Mer om nya utgåvan av SS 437 01 02 finns att läsa här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström