2024-05-22 09:59Pressmeddelande

Uppstart: Ny teknisk kommitté för kvantteknik

en kvantdator
a quantum computer

Det internationella standardiseringsarbetet inom kvantteknik lanseras nu på en global nivå. SEK Svensk Elstandard startar nu upp arbetet för att ge svenska intressenter en plats vid bordet där kvantteknikens förutsättningar skrivs. 

Den internationella standardiseringen har börjat 

Kvantteknik är ett hett ämne som diskuterats mycket under de senaste åren – ett ämne med outgrundlig potential. Som med mycket annan ny teknik har utvecklingen hankat sig fram utan stödet av samverkan genom standardisering. Utvecklingen har gått otroligt snabbt, inte minst i Sverige. Det har nu nått ett läge där standardisering behövs för att säkerställa effektiv vidareutveckling på området. Därför skapar SEK Svensk Elstandard den tekniska kommittén SEK TK Kvantteknik med uppstart efter sommaren. 

Utveckling inom området kvantteknik sker bland annat med forskning inom avlyssningssäkra kommunikationer, kvantdatorer, finkänsliga mätinstrument och massiva simuleringar. Detta är områden med samhällskritisk funktion vad gäller både utveckling och säkerhet. Tillämpningsområdena för kvantteknik är många till antalet – därför behövs krafttag med standardisering för att tillvarata forskningen och nå marknadsacceptans.

I Sverige är området högst aktuellt med forskning och utveckling runt om i landet. KTH, Chalmers, Linköpings universitet och Stockholms universitet arbetar alla med kvantteknik i någon form. 

Välkommen på uppstartsmöte den 10 september

Vi uppmanar nu dig med intresse för kvantteknik att delta i det svenska standardiseringsarbetet. Ett första uppstartsmöte med information om hur vi arbetar, hur du kan bidra och vad som händer på global nivå kommer att hållas den 10 september kl. 13.00-15.00 i våra nya lokaler på Englundavägen 7, Solna. Från kl. 11.30 finns även möjlighet att träffa folk från branschen och diskutera ämnet medan SEK bjuder på lunch.
 
Uppstartsmötet är förutsättningslöst och öppet för alla men man behöver representera en organisation, exempelvis ett lärosäte eller företag för fortsatt deltagande. Deltagande på uppstartsmötet är gratis. För att tillvarata svensk innovation och teknikutveckling är deltagande inom SEK TK Kvantteknik avgiftsfri fram t.om 1/1 – 2026. 

Anmäl dig till uppstartsmötet här.

Skriven av: Felix Sonebäck
SEK Svensk Elstandard

Redaktör: Martin Lind
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Felix Sonebäck
Projektsamordnare
Felix Sonebäck
SEK Svensk Elstandard