2023-11-21 07:00Pressmeddelande

Vindkraftskommittén SEK TK 88 får ny ordförande

Ordförande SEK TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer

SEK TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer är den kommitté som ger svenska företag, myndigheter, universitet, högskolor och organisationer möjlighet att påverka de tekniska förutsättningar som gäller i svenska såväl som internationella standarder. Nu stärks kommittén med en ny ordförande – Dr. Nikolaos Simisiroglou från RWE Renewables Sweden AB.

Nikolaos Simisiroglou har över tio års erfarenhet i vindkraftsbranschen, där han aktivt bidragit i det svåra och långa internationella samarbetet med att ta fram IEC 61400, IEA Task 43 och Timwind. Under sin tid på WindSim AS som projektingenjör utvecklade han en Actuator disc model för att estimera wake and blockage effects. Efter sin doktorsexamen i meteorologi på Uppsala universitet arbetade han i fyra år som vindresursanalytiker på Vattenfall.

Med ett driv för en hållbar framtid, har ett viktigt fokus för Nikolaos varit att utveckla metoder som minskar osäkerheten vid vindresursbedömningar. Numera arbetar han som Senior Technical Specialist på RWE; bl.a. med att utveckla automatiserade rutinprocesser och koordinera digitala lösningar i områdena vindfältssimulation, energiuppskattning och databearbetning av Big Data.

I sin roll som ny ordförande för SEK TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer har Nikolaos som mål att lyfta den svenska nationalkommitténs (SEK) inflytande och genomslag inom IEC (International Electrotechnical Commission). Han strävar också efter att stärka medlemskapet i kommittén genom att engagera fler tekniska experter och akademiker från olika sektorer inom vindkraftsbranschen, och på så sätt stärka SEKs roll inom industrin och akademin. Inte minst viktigt i den för Sveriges tillväxt så avgörande energiförsörjningsfrågan.

SEK Svensk Elstandard önskar Nikolaos all välgång i den nya rollen som ordförande för SEK TK 88.

En kommitté med vind i seglen

Den svenska kommittén SEK TK 88 speglar den internationella kommittén IEC TC 88 Wind energy generation systems. I samklang med vindkraftsbranschhens framfart är aktiviteten i kommittén sprudlande. I arbetsprogrammet är i skrivande stund 27 arbeten i rullning – där exempelvis havsbaserad vindkraft, livsförlängning för vindgeneratorer och flytande LIDAR-mätare några av områdena som standardiseringen berör. Tidigare i år intervjuade SEK Christine Weibøl Bertelsen, sekreterare för IEC TC 88. Det kan du läsa om här.

Under 2022 stod vindkraften för hela 22 procent av Sveriges totala energiproduktion motsvarande 33 TWh. Den bedöms av Energimyndigheten öka till 50 TWh fram till 2025. Med en bransch som expanderar och vidareutvecklas är det viktigt att de tekniska förutsättningarna och ett fullt realiserbart regelverk i form av standarder finns på plats för att främja utvecklingen.

SEK Svensk Elstandard har som uppgift att ge svenska intressenter en internationell röst och ge dem möjlighet att påverka och bidra till de internationella standarder som sätts på marknaden. Ett deltagande i standardiseringen ger företag, myndigheter, universitet och andra organisationer en strategisk fördel genom en unik insyn, ett kompetenshöjande sammanhang och en plats vid bordet där framtidens standarder skrivs. Därför välkomnar vi fler att delta i SEK TK 88 och andra kommittéer inom det elektrotekniska området.

Läs mer om vad ett deltagande ger din organisation.

Martin Lind
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard