2023-06-13 05:34Nyheter

Elmotorer – Nya krav från halvårsskiftet

electrical motor elmotor

Från den 1 juli 2023 skärps kraven på energieffektivitet för nya elmotorer i många av de motorstorlekar som förekommer i industrin.

Kraven på elmotorers energieffektivitet skärps den 1 juli 2023. Det gäller trefasmotorer med en märkeffekt från 75 kW till 200 kW, med 2, 4 eller 6 poler. Dessa får från och med halvårsskiftet krav som motsvarar energieffektivitetsklass IE 4.

De nya kraven gäller inte bromsmotorer, Ex eb-certifierade motorer i utförande med höjd säkerhet eller andra explosionsskyddade motorer. För Ex eb-certifierade motorer i utförande med höjd säkerhet med en märkeffekt som är lägst 0,12 kW och högst 1 000 kW, med 2, 4, 6 eller 8 poler, och enfasmotorer med en märkeffekt som är lägst 0,12
kW, gäller från samma datum att de minst ska motsvara effektivitetsnivå IE 2. Läs mer hos Energimyndigheten.

IE-klasserna har tagits fram av representanter för industri och vetenskap, i ett samarbete inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. De lanserades i en IEC-standard 2008, och byggde då på liknande nationella standarder som redan fanns i en del länder, t ex i USA och Brasilien. Den nuvarande klassningsstandarden IEC 60034-30-1 från 2014 har även antagits som europeisk standard och i Sverige har SEK Svensk Elstandard fastställt den som SS-EN 60034-30-1. För en översikt över innehållet se de inledande avsnitten i en preview här.

I arbetet med standarder för motorer och generatorer deltar svenska företag och högskolor genom den tekniska kommittén SEK TK 2 Elektriska maskiner inom SEK Svensk Elstandard, som både är svensk organisation för standardisering inom el och elektronik och svensk medlem i IEC.

Motsvarande standard för elektriska drivsystem och startkopplare är SS-EN 61800-9-2. Även den är en IEC-standard som antagits som europeisk standard. Motorer med högre IE-klass har alltså lägre driftström än motorer med lägre klass, men i gengäld är startströmmen högre. Förr sade man att startströmmen var ungefär sex gånger driftströmmen men idag är tio gånger ingen ovanlighet. Detta innebär att dvärgbrytare, som är mycket snabba, kan lösa ut vid start. Läs mer om olika brytare för lågspänning i Brytarhandboken SEK Handbok 453.

Arbete med standarder för energieffektivisering sker på flera områden. Arbetet med en systemorienterad standard för energihantering i industrianläggningar är till exempel på god väg, läs om det projektet här. Energieffektivitet i dataanläggningar är ett annat exempel, läs om det här.

Den som inte engagerar sig i arbetet med att skriva och uppdatera standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek aktuellt och lättillgängligt på nätet med SEK e‑Standard. Ett annat sätt att hålla sig uppdaterad är att prenumerera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.

Thomas Borglin
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard