2022-08-18 12:32Nyheter

Kommande standard ska minska risk med solel

Solpanel på småhustak i skymning

Så snart det faller ljus på en solcell, finns det en spänning på solcellens anslutningar - och därmed på hela solcellsanläggningen. Detta är ett problem för räddningstjänsten. Men en teknisk lösning är på väg i en kommande standard från IEC.

Att själva panelerna på taket eller på fasaden kräver försiktighet är ju uppenbart. Men ett knepigare problem är att spänningen också hela tiden är på i ledningarna som går ner från solpanelerna på taket – det måste man räkna med, även om det är mörkt. Ledningarna går till utrustningen som omvandlar likströmmen från solpanelerna till växelström. Den finns oftast någon annanstans i huset, där den också ansluter till den vanliga elinstallationen. Det räcker alltså inte att stänga av i elcentralen för att göra solcellsinstallationen strömlös och detta är en risk för räddningspersonalen.

En teknisk lösning

Från MSB finns en vägledning med råd kring detta för räddningstjänsten. Den ger även förslag på lämpliga varningsskyltar för anläggningen. Men det löser ju egentligen inte problemet.

En lösning skulle kunna vara att man från elcentralen fjärrstyrde brytare uppe vid solpanelerna, så att hela installationen efter panelerna gjordes spänningslös. Eftersom olika delar av anläggningen kan komma från olika leverantörer måste en sådan lösning vara standardiserad. En sådan standard är på gång inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el, elektronik, IT och anslutande teknikområden.

Projektet IEC 63257 bygger på att man använder ledningarna i installationen för att leda upp signaler till solpanelerna med order att dra ner spänningen i kablarna. Villkoren för när det ska ske ingår inte i projektet. Däremot är det meningen att standarden ska beskriva hur man provar att utrustning från olika leverantörer uppfyller villkoren i standarden och verkligen fungerar tillsammans som det är tänkt.

Anslutande standarder

Förslaget kommer från Österrike. Eftersom det här är en fråga som är aktuell i alla länder, är det naturligt att man försöker skriva en internationell standard. Internationella standarder från IEC brukar också fastställas som europeisk standard och blir därför inte bara nationell standard i Sverige utan också i t ex Norge och Tyskland.

Arbetet sker i den tekniska kommittén IEC TC 82, Solar photovoltaic energy systems. Svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta genom motsvarande SEK TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi inom SEK Svensk Elstandard, som sedan starten 1907 är den svenska medlemmen i den internationella organisationen IEC. Några aktuella standarder från IEC TC 82 behandlar driftövervakning, underhåll och jordfelsskydd. För närvarande pågår där närmare sextio olika projekt, bland annat om fästen för montering av solpaneler och om provning av utrustning för nätanslutning.

Elinstallationsreglerna, standarden 436 40 00, behandlar även installationer för solel. Den kompletteras av SEK TS 60364-8-2 om nätanslutna elinstallationer för både produktion och förbrukning, som särskilt behandlar jordning och skydd i installationen. Den populära handboken SEK Handbok 457 Solceller – Råd och regler för elinstallationen vänder sig i första hand till projektörer, installatörer och besiktningsförrättare och ger information som bygger på elinstallationsreglerna, på europeiska standarder och på praktiska erfarenheter.

Den som inte deltar i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e‑standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard